Cursus Visuele screening en training 23-04-20 en 11-06-20

2 STUDENTS ENROLLED

Tijdens deze opleidingsdag bij Breincentrum leert u bepalen wat en hoe sterk de relatie is tussen visuele disfuncties en leerproblemen en hoe je de negatieve invloed op het leren kunt verminderen of opheffen.

Wat leer je in deze cursus?

Cursus Visuele screening en trainingSoms vraag je je af waarom een kind niet tot lezen, spellen of rekenen komt? Heel veel informatie komt binnen via de ogen. Het kan zijn dat er in de visuele vaardigheden een belemmering zit. Dat de ogen bijvoorbeeld niet goed samenwerken of dat één oog wat hoger richt dan de ander. 

Als er moeilijkheden zijn met de visuele vaardigheden dan kan dat problemen geven op het gebied van lezen, spellen, rekenen, ruimtelijk (in)zicht en het begrijpen en verwerken van informatie. Zelfs op een intelligentie test kan een kind performaal lager scoren door problemen met de visuele vaardigheden. 

Als je te maken hebt met leesproblemen, spellingproblemen en rekenproblemen is het daarom handig om een aantal zaken te weten van het kind:

 • Hoe neemt het kind de visuele informatie die voor hem/haar ligt waar?
 • Gebeurt dat wel zoals wij veronderstellen of zijn er afwijkingen?
 • Komt alle informatie wel aan in de hersenen of valt er soms informatie weg?
 • Staat de informatie wel stil of beweegt en verschuift het?
 • Hoeveel inspanning kost het om op leesafstand waar te nemen?
 • En wat voor link heeft dat met de concentratie en de oog-handcoördinatie?
 • Wordt het eind van een woord en het begin wel afzonderlijk waargenomen of lijken ze voor het kind te versmelten in een vorm van partiële verdubbeling?
 • Kunnen de oogsprongen tijdens het lezen wel juist gemaakt worden of mikt het kind voorbij, voor, boven of onder het woord?
 • Beweegt de voorgrond ten opzichte van de achtergrond en kan het kind zich daardoor niet oriënteren, waardoor het ruimtelijk inzicht verminderd ontwikkelt?

Cursus Visuele screening en trainingOogsamenwerkingsproblemen (bijv. fixatie disparatie) hebben een oorzaak. Hier wordt op de cursus op in gegaan. Zo kan er bijvoorbeeld een link gelegd worden met geboorteproblematiek, maar ook met een neurologische ontwikkelingsvertraging.

Om efficiënt met leerproblemen om te kunnen gaan en het kind zo snel mogelijk vooruit te helpen is het van onmisbare waarde om het bovenstaande te weten. Heb je die kennis niet, dan loop je het gevaar lang met een kind bezig te zijn zonder veel resultaat.

Inhoud van de cursus:

Cursus Visuele screening en trainingWij hebben geen geheimen voor onze cursisten en leren u op de cursusdagen hoe wij zelf al jaren succesvol werken in onze praktijk.

De neuro-senso-motorische ontwikkeling staat in nauwe relatie tot het waarnemen. Afwijkingen in beiden beïnvloeden elkaar en daarmee de ontwikkeling van het kind. Leren kan dan moeilijk worden. Door inzicht te hebben in de relaties ontwikkeling en waarnemen kan er via training sturend gehandeld worden door middel van speciale trainingstechnieken.

Alle performale testonderdelen binnen het intelligentie-onderzoek zijn visueel gerelateerd. Een onvoldoende performale score kan dan ook flink omhoog gehaald worden door visuomotorische training.

Items die in de cursus aan bod komen:

 • De ontwikkeling van het zien bij het jonge kind.
 • Ontwikkelingspsychologie en de visuele waarnemingsontwikkeling.
 • Neuromotorische oorzaken van visuele disfuncties: niet geintegreerde reflexen.
 • Neurmotorische trainingstechnieken: reflexintegratie van de oculaire relfexen en de ocular-vestibulair reflexen en de primaire en houdingsreflexen zoals de asymmetrische tonische nekreflex, de symmetrische tonische nekreflex, de tonische labyrintreflex, de hoofdrechtningsreflex.
 • Oogsamenwerkingsverbetering.
 • Oogvolgbewegingen.
 • Saccadische oogbewegingen (zgn. leessprongen).
 • Leestempo en visuele discriminatie in relatie tot scherpstelinspanning
  en scherpstelproblemen.
 • Oog-handcoördinatie.
 • Oogrichtproblemen en de gevolgen voor lezen en spelling.
 • De neuromotorische ontwikkeling en visuomotoriek in relatie tot de
  visuele waarneming en informatieverwerking en leerproblemen.
 • Covertest.
 • Van OrdenStartest.
 • Cheiroscopisch tekenen.
 • Visuomotorische trainingstechnieken.
 • Lateralisatietraining.
 • Alle testen kunnen in relatie gebracht worden met leerproblemen. Uitval kan aangepakt worden via oefeningen en training.

Wie kan aan de cursus deelnemen:

Cursus Visuele screening en training

De cursus is bedoeld voor remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, logopedisten, kindercoaches, orthopedagogen, hulpverleners in de zorg, leidsters van een kinderopvang en psychologen. Iedereen die met kinderen werkt!

Niveau: post HBO.

 

 

Studiebelasting:

Twee opleidingsdagen van elk 6,5 uur. Totaal 13 uur. Studiebelasting buiten de opleidingsdagen: 16 uur.
Tussendoor kunt u genieten van een heerlijke lunch!
Nadat de opleiding gevolgd is kan er ingelogd worden op de facebookgroep voor ‘ visueel screeners & trainers’. Daar vindt nazorg met betrekking tot vragen of andere items plaats door middel van collegiale consultatie.

Lesmateriaal:

Elke cursist ontvangt tijdens de cursus een klapper met pen en hand-out van de presentatie. Tevens ontvangt u alle test- en oefenbladen op papier.

Cursus Visuele screening en trainingIn de cursus leert u werken met diverse test- en
trainingsmaterialen, waarmee u een verantwoorde screening en
training kunt vormgeven.

Dit basismateriaal ontvangt u tijdens de
cursus en wordt uw eigendom:

 • Kralenkoord voor convergentie en divergentietraining.
 • Malletje voor de VO-star test.
 • Saccadische test- en trainingsbladen.
 • Perifeertest- en trainingsbladen.
 • Scanblad.

Er wordt ook informatie verstrekt over aanvullende materialen die in de handel zijn en besteladressen. Aanschaf van aanvullende materialen is niet verplicht of noodzakelijk, al kan het in een aantal gevallen wenselijk zijn. Dit is afhankelijk van de inzet en doelgroep en kan per cursist verschillen. U wordt hierover tijdens de cursus geïnformeerd.

Certificering:
Cursus Visuele screening en training

Je ontvangt een deelnamecertificaat en kunt vermeld worden als visueel screener en trainer in het landelijk overzicht op de website van Breincentrum.

“Deze module is opgenomen in het Registerleraar.nl”

Met het Leraren Register kun je laten zien dat je een bevoegd en bekwaam leerkracht bent en dat je hieraan blijft werken. Vraag op je school na of je deze opleiding kunt gebruiken voor je scholingsbudget.

Deze module is voor 29 RU opgenomen in Registerleraar.

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs:

Cursus Visuele screening en trainingWat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van cursussen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures etcetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle cursussen en opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

VOLG DEZE CURSUS6 SEATS LEFTCOURSE STARTS IN 2 maanden

Betalingen kunnen alleen via
iDeal,
Belfius Direct Net,
Bancontact / Mister Cash of
Sofort Banking plaats vinden. Wilt u als school mensen inschrijven en kunt u niet via iDeal betalen, neem dan contact op. Samen komen we dan tot een oplossing!

Advanced Course Search Widget

About Breincentrum

Breincentrum is gespecialiseerd in opleidingen voor leerkrachten. Breincentrum biedt de ingrediënten voor een goede ontwikkeling voor een kind. Wij bieden een brede scholing op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen.

Breincentrum : The Best courses you get!

Geregistreerd bij:


 

Featured Testimonial

Afgelopen woensdag de JaMaRa rekencursus gevolgd bij Fleur. Geweldig! Heel leerzaam en...Read more

Marina Cornelissen

RT Praktijk eXtra

Like ons op Facebook

top
X