JaMaRa Rekencoach opleiding 12-06-20

1 STUDENTS ENROLLED

JaMaRa Rekencoach OpleidingBij de JaMaRa Rekencoach opleiding bij Breincentrum leert u anders kijken en werken met kinderen met rekenproblemen!
Herkent u zich ook in het onderstaande?

 • Heeft u in uw klas of praktijk kinderen die maar niet tot rekenen komen?
 • Die moeite blijven houden met het automatiseren, eenvoudige optel- of aftreksommen?
 • Of kinderen die zich moeizaam kunnen herinneren wat de opdracht ook al weer is of het handelingsoverzicht tijdens het uitrekenen van de som kwijtraken…?

Dit zijn kinderen die ernstige rekenproblemen hebben en we weten soms niet hoe en wat we dan moeten aanbieden.

Tijdens deze opleiding leer je werken met JaMaRa, een rekenmethode om kinderen alsnog of opnieuw te leren rekenen!

Kom ook naar de JaMaRa RekenCoach Opleiding!

Over de opleiding:

Kinderen waarvan de leerkrachten of begeleiders zeggen: “Ik weet niet of het rekenen er wel in zit?” Of zeggen: “Ik heb geen idee waar ik moet beginnen bij dit kind?”, die kinderen zijn gebaat bij JaMaRa!

Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen beheersen:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip.
 • Getalstructuur.
 • Automatiseringsvaardigheden.

We pakken het hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden aan met JaMaRa.

Rekenen met de JaMaRa rekenmethode, start bij de basis.

JaMaRa rekencoach opleiding
Breincentrum Opleidingscentrum

De basis van het rekenen is een goed getalgevoel, getalbegrip en hoeveelheidsbesef.
JaMaRa rekenen leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt.
Wanneer het kind goed kan optellen en aftrekken t/m 10 gaan we pas verder rekenen t/m 20, 100, 1000 of verder…
Het fundament moet eerst goed gelegd zijn.

JaMaRa rekenen heeft de volgende uitgangspunten:

Starten met warming-up oefeningen voor reflexen, lateralisatie en stressreductie zodat het kind openstaat om te leren.

Eén eenduidige rekenstrategie,  waarbij we gebruik maken van de rijgmethode, waardoor onze aanpak naast elke rekenmethode in te zetten is.

Centraal staat het aanbrengen van een goede koppeling tussen het hoeveelheidsbegrip en getalbegrip. Dat is de basis van het rekenen!

Inzicht in getalstructuur aanbrengen, waardoor het rekenen over het tiental geen probleem meer is.

Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind. Starten met het eigen lijf, maar absoluut niet “tellen op de vingers”. Van het tellen op de vingers af stappen: komen tot automatiseren.

Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.

Hoeveelheden niet alleen zien, niet alleen horen, maar echt met je handen gaan voelen (tactiel) en ervaren (bewegen)! Door de hoeveelheid te voelen ga je er betekenis aan geven en het beter begrijpen. Zo vergroot je het leervermogen!

Zo min mogelijk handelingen verrichten.

Zo min mogelijk talige rekenactiviteit.

Op de juiste wijze leren automatiseren door een juiste denkstrategie aan te leren.

Splitsingen leren automatiseren door het te voelen en te ervaren.

Van concreet materiaal naar mentaal niveau.

Bewegend het werkgeheugen trainen. Het werkgeheugen van rekenzwakke kinderen schiet vaak tekort.

JaMaRa rekencoach opleiding
Praktijk Unique Child.

Aan de slag:

Als je aan de slag gaat met een kind in je klas of praktijk zal de eerste sessie een “onderzoekssessie” zijn. Tijdens dit onderzoek kijken we naar verschillende onderdelen die een belemmering bij het leren rekenen kunnen vormen.

Zo kijken we onder andere naar:

 • De actuele ontwikkelingsfase van het kind  “rekenrijpheid”.
 • Het instapniveau dat we bepalen via de JaMaRarekentoets.
 • Het inzicht in getalstructuur.
 • De wijze van automatiseren.
 • De oogbewegingen: deze tonen aan op welke manier het kind tot een oplossing probeert te komen. Hier ligt de kern van het automatiseren.
 • Spiegelen (21/12), omkeringen en richtingsproblematiek.

Na het onderzoek stel je doelen op en ga je aan de slag met het kind, middels een handelingsplan.

Na het onderzoek stel je doelen op en ga je aan de slag met het kind, middels een handelingsplan. Qua tijdsinvestering vraagt de aanpak niet meer dan ongeveer tien minuten per dag.
Daarnaast kan er met een JaMaRacomputerprogramma (Windows) gewerkt worden. Dit computerprogramma wordt naast de concrete materiaaloefeningen ingezet.

Gedurende deze opleidingsdag leer je met deze nieuwe aanpak werken. Na de studiedag  en het doornemen van de lesstof kun je bepalen of een leerling voldoet aan de criteria om JaMaRa succesvol toe te passen.
Je kunt het instapniveau bepalen, het oefentraject uitzetten en de vorderingen meten en weergeven. Kortom: je kunt er mee aan de slag!

Wetenschappelijke onderbouwing JaMaRa:

JaMaRa rekencoach opleiding
Wetenschappelijke onderbouwing

Moderne inzichten met betrekking tot rekenen zijn terug te vinden binnen de JaMaRamethode. Alle facetten binnen JaMaRa zijn wetenschappelijk onderbouwd.
Om u een idee te geven volgen hieronder enkele voorbeelden daarvan:

 • Zo is er de conclusie van L. Kaufmann (2008) in Dyscalculia: neuroscience and education in Educational Research, 50, 163-175 waarin gesteld wordt dat er een duidelijk verband is tussen vingergevoel en rekenvaardigheid. Experimenten waarin kinderen getraind werden in vingerkennis en vingergevoel leverden een verbetering van de rekenprestaties op.
 • Nieuw onderzoek in 2013 geeft opnieuw aan dat bij het uitvoeren van rekentaken beide hersenhelften betrokken zijn (Dr. Joonkoo Park en gepubliceerd in Cerebral Cortex).
 • Dat kennis beter blijft beter hangen als je er bij beweegt is wetenschappelijk onderzocht en aangetoond door mw. Houwen van UMCG en sluit aan op de vaststelling dat motorische activiteit ervoor zorgt dat het geleerde beter opgenomen en verwerkt wordt.
 • Getalgevoel wordt ontwikkeld door lijfelijk beleven zoals aangeven in “Dyscalculie en rekenproblemen” (M. Milikowski 2012 blz.24).
  Dit lijfelijk ervaren en ontwikkelen van getalgevoel vinden we ook terug in de aanpak “Met sprongen vooruit” van Julie Menne.
 • Het werken met Multibase Arithmetic Blocks vanuit de richtlijnen van rekenspecialist en orthopedagoog J.W.M. Borghouts-Van Erp werkt stimulerend voor kinderen.
 • Hoe minder het werkgeheugen wordt belast des te beter een kind kan leren rekenen. Minimalisering van handelingen en van talige activiteit werkt sterk in het voordeel van zwakke rekenaars.
 • Automatiseren vraagt om veel herhalen, met een vaste structuur.
 • Hoeveelheden moeten in één keer en zo direct mogelijk gehanteerd kunnen worden, waarbij het optellen en aftrekken in zo weinig mogelijk handelingen eigen gemaakt en verinnerlijkt dient te worden. Tellend rekenen komt niet in JaMaRa voor!
 • Er komt steeds meer wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat er een relatie is tussen getalbegrip en de onderliggende problemen bij rekenstoornissen.
 • Ook lijkt het erop dat verbeteren van het getalbegrip leidt tot minder uitvallers in het aanvankelijk rekenen.

Wie kan aan de cursus deelnemen:

JaMaRa rekencoach opleiding

JaMaRa rekencoach opleidingDe cursus is bedoeld voor remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, logopedisten, kindercoaches, orthopedagogen, hulpverleners in de zorg, leidsters van een kinderopvang en psychologen. Iedereen die met kinderen werkt!

Niveau: post HBO.

Studiebelasting:

Opleidingsdag: 6,5 uur.
Studiebelasting buiten de opleiding: 7,5 uur.
Dit bestaat uit het zelf doornemen van alle theorie en het oefenen om de JaMaRa methode onder de knie te krijgen.

Lesmateriaal:

JaMaRa rekencoach opleidingJaMaRa rekencoach opleidingElke cursist ontvangt tijdens de cursus een klapper met hand-out van de presentatie en alle test- en oefenbladen met een pen.
Daarnaast ontvangt elke cursist de JaMaRamateriaalset, bestaande uit het rekenmateriaal t/m 100.000.

Tevens ontvang je een JaMaRa kalender, waarin alle stappen beschreven staan die je met het kind gaat zetten. Met al deze materialen kun je direct aan de slag!

 

Certificering:

JaMaRa rekencoach opleidingJe ontvangt een deelnamecertificaat en kunt vermeld worden als JaMaRacoach in het landelijk overzicht op de website van Breincentrum.

“Deze module is opgenomen in het Registerleraar.nl”

JaMaRa rekencoach opleidingMet het Leraren Register kun je laten zien dat je een bevoegd en bekwaam leerkracht bent en dat je hieraan blijft werken. Vraag op je school na of je deze opleiding kunt gebruiken voor je scholingsbudget.

Deze module is voor 14 RU opgenomen in Registerleraar.

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs:

JaMaRa rekencoach opleidingWat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van cursussen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures etcetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle cursussen en opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

VOLG DEZE CURSUS11 SEATS LEFTCOURSE STARTS IN 4 maanden

Betalingen kunnen alleen via
iDeal,
Belfius Direct Net,
Bancontact / Mister Cash of
Sofort Banking plaats vinden. Wilt u als school mensen inschrijven en kunt u niet via iDeal betalen, neem dan contact op. Samen komen we dan tot een oplossing!

Advanced Course Search Widget

About Breincentrum

Breincentrum is gespecialiseerd in opleidingen voor leerkrachten. Breincentrum biedt de ingrediënten voor een goede ontwikkeling voor een kind. Wij bieden een brede scholing op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen.

Breincentrum : The Best courses you get!

Geregistreerd bij:


 

Featured Testimonial

Er zijn dit afgelopen jaar weer heel veel puzzelstukjes op z’n plek gevallen. Fijn! Het is...Read more

Marieke Adams

CURSIST JAAROPLEIDING

Like ons op Facebook

top
X