WoordBeeldTrainer Coach opleiding 17-03-20

12 STUDENTS ENROLLED

Tijdens de WoorBeeldTrainer opleiding leer je kinderen alsnog, beter of opnieuw spellen!

Kom ook naar deze spellingcursus voor leerkrachten en kindercoaches!

De WoordBeeldTrainer methode is gebaseerd op een aantal nieuwe wetenschappelijke inzichten:

 • Spiegelneuronen zorgen ervoor dat wij vaardigheden kunnen opdoen door imitatie. Dat geldt voor wat wij zien en horen.
 • We zijn in staat een mentaal beeld te vormen van klankbeeld en woordbeeld. Die beelden kunnen wij ons los van elkaar, maar ook gecombineerd mentaal voorstellen.
 • Kinderen ontwikkelen zich vanaf denken in beelden naar taligheid. Soms heeft een van deze twee sterk de overhand en is er sprake van een disharmonisch model (performaal-verbaalkloof)
 • De verwerkingssnelheid van auditieve en visuele informatie kan sterk uiteenlopen en per kind verschillen. Het niet synchroon lopen van de auditieve en visuele verwerkingssnelheid komt vaak voor bij kinderen met spellingsproblemen en dyslexie.
 • Elk kind heeft een eigen individuele leerstijl. Die kan worden toegepast om de leerresultaten te optimaliseren.
 • Vrijwel altijd kun je spellingsproblemen herleiden naar koppelings- en temporele ordeningsproblemen: niet weten welke tekens bij welke klank horen en de hoeveelheid en volgorde van de tekens niet juist weten te noteren.
 • Bij het aanpakken van spellingsproblemen moeten deze vooraf nauwgezet in kaart worden gebracht. Daarvoor is het zng. PI-dictee een uitstekend instrument. Er wordt alleen geoefend wat het kind niet beheerst.
 • Uit onderzoek blijkt dat leerlingen met spellingproblemen moeite hebben met het toepassen van spellingregels (Bos &Reitsma, 2003). Ook is gebleken dat het aanleren van deze regels geen winst oplevert voor de spellingvaardigheid van zwakke spellers en dyslectici (Bos, 2004; Hilte & Reitsma, 2011).
 • Remedial teachers blijken het aanleren van regels echter toch belangrijk te vinden, ook als leerlingen duidelijk toepassingsproblemen hebben (Bos & Reitsma, 2003). Zij doen kennelijk liever een beroep op de zwakke punten van leerlingen, dan te profiteren van de sterke.

Hoe dan wel spelling oefenen voor leerlingen met spellingproblemen?

Het oefenen van spelling met de computer blijkt de beste manier om de spelling van spellingzwakke leerlingen te verbeteren. Daarbij wordt eerst het hele woord getoond en uitgesproken door de computer. De leerling memoriseert het woord en het woord verdwijnt waarna de leerling het woord typt. Deze aanpak wordt wetenschappelijk onderbouwd door Bos (2004).

Bos (2003) benadrukt ook sterk de effectiviteit van de actieve verwerking van woorden via typen. Voor zeer zwakke leerlingen kan het daarnaast ook nog van wenselijk zijn om de woorden zelf uit te spreken voordat ze getypt worden. De woorden worden eerst uitgesproken door de computer, de leerling zegt ze na en typt ze daarna.

Oefenen met de computer van kleine woordpakketten naar analogie (op elkaar lijkende woorden) geeft de beste resultaten en daarnaast kan het zinvol zijn om deze woorden in korte betekenisvolle zinnen te verwerken en die te oefenen.

In WoordBeeldTrainer worden deze inzichten al vanaf 2010 gecombineerd tot een unieke spellingmethode.

Over de opleiding:

WoordBeeldTrainer is een programma dat woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) in een neurolinguistische programmeersetting aan elkaar koppelt, waarbij het woord verankerd wordt in het geheugen.

 De totale opzet van WoordBeeldTrainer komt tot in detail overeen met de nieuwste wetenschappelijke bevinden door vooraanstaande deskundigen.

Dit zijn de voorwaarden die nodig zijn om de elementaire spellinghandeling met succes uit te kunnen voeren. Ze kunnen in vier categorieën verdeeld worden:

 Auditieve vaardigheden:

 • Auditieve discriminatie: het verschil ervaren tussen klanken en woorden.
 • Auditieve analyse: een woord in klanken splitsen.
 • Auditieve synthese: het samenvoegen van losse klanken tot een woord.
 • Temporeel ordenen: de volgorde van klanken onthouden en blijvend in het geheugen verankeren.

 Visuele vaardigheden:

 • Visuele discriminatie: het verschil ervaren tussen letters en woorden.
 • Visuele analyse: letters in een woord herkennen.
 • Visuele synthese: het samenvoegen van losse letters tot een woord.
 • Spatieel ordenen: volgorde van letters onthouden en blijvend in het geheugen verankeren.

 Taalvaardigheden:

 • Kennis van begrippen: instructiebegrippen als voor, achter en letter kennen.

 Schrijfvaardigheden:

 • Letterkennis: koppeling tussen foneem (klank) en grafeem (teken) kennen.

Werkwijze WoordBeeldTrainer:

spellingcursus voor leerkrachten en kindercoaches

Binnen het methodisch spellingsonderwijs is er geen enkele aandacht  voor technieken om de koppeling tussen temporeel en spatieel ordenen tot stand te brengen en in te oefenen. Hierdoor kan een kind geen juist mentaal beeld vormen van een woord om op terug te vallen. Bij gebrek aan dat beeld gebruikt het kind de enige mogelijkheid die nog voorhanden is: schrijven zoals je het hoort. En dat werkt niet in het Nederlands. Juist daardoor gaat het bij een veel kinderen fout. WoordBeeldTrainer leert deze ordenings- en mentale opslagtechnieken als basis aan, het is immers een voorwaarde om goed te kunnen leren
spellen. De oefenstof wordt bepaald naar aanleiding van een afgenomen instaptoets (het zgn. PI-dictee) waarmee de spellingscategorieën zichtbaar worden waar de leerling opuitvalt. De leerling leert het woordbeeld memoriseren op de manier waar het kind goed in is. Voor de een kan dat via visuele inprinting zijn, voor de ander via het visueel voorstellen en voor weer een ander een combinatie van visueel en auditief. Motorische ondersteuning kan ook bijdragen aan het inslijpen van het woordbeeld. Bij de intake door de Woordbeeldtrainer Coach wordt vastgesteld op welke wijze de spelling het beste kan worden ingeoefend binnen de Woordbeeldtrainersetting. Doordat de aanpak wezenlijk anders is dan de standaard spellingsmethode op scholen en in Remedialteaching praktijken kunnen kinderen geholpen worden die anders de boot dreigen te missen. Ook kinderen waar de diagnose dyslexie en/of dysorthografie is gesteld blijken in de praktijk met behulp van WoordBeeldTrainer alsnog prima te kunnen leren spellen.

Wie kan aan de cursus deelnemen:

spellingcursus voor leerkrachten en kindercoaches

De cursus is bedoeld voor remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, logopedisten, kindercoaches, orthopedagogen, hulpverleners in de zorg, leidsters van een kinderopvang en psychologen. Iedereen die met kinderen werkt!

Niveau: post HBO.

 

Studiebelasting:

spellingcursus voor leerkrachten en kindercoachesOpleidingsdag: 6 uur.
Tussendoor kunt u genieten van een heerlijke lunch!
Studiebelasting buiten de opleiding: 8 uur.

Lesmateriaal:

Elke cursist ontvangt tijdens de cursus een klapper met hand-out van de presentatie en alle test- en oefenbladen met een pen. Je krijgt 3 maanden een licentie voor het gebruik van de webbased software, met 2 leerlingaccounts GRATIS.

Voor meer informatie over het programma WoordBeeldTrainer, kijk op: www.breincentrum.app

Certificering:
spellingcursus voor leerkrachten en kindercoaches

Je ontvangt een deelnamecertificaat en kunt vermeld worden als WoordBeeldTrainer coach in het landelijk overzicht op de website van Breincentrum.

“Deze module is opgenomen in het Registerleraar.nl”

spellingcursus voor leerkrachten en kindercoachesMet het Leraren Register kun je laten zien dat je een bevoegd en bekwaam leerkracht bent en dat je hieraan blijft werken. Vraag op je school na of je deze opleiding kunt gebruiken voor je scholingsbudget.

Deze module is voor 14 RU opgenomen in Registerleraar.

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs:

spellingcursus voor leerkrachten en kindercoachesWat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van cursussen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures etcetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle cursussen en opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

 

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

VOLG DEZE CURSUS-2 SEATS LEFTCOURSE STARTS IN 2 maanden

Betalingen kunnen alleen via
iDeal,
Belfius Direct Net,
Bancontact / Mister Cash of
Sofort Banking plaats vinden. Wilt u als school mensen inschrijven en kunt u niet via iDeal betalen, neem dan contact op. Samen komen we dan tot een oplossing!

Advanced Course Search Widget

About Breincentrum

Breincentrum is gespecialiseerd in opleidingen voor leerkrachten. Breincentrum biedt de ingrediënten voor een goede ontwikkeling voor een kind. Wij bieden een brede scholing op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen.

Breincentrum : The Best courses you get!

Geregistreerd bij:


 

Featured Testimonial

“Ik heb met ontzettend veel plezier de jaaropleiding tot psychomotorisch leer- en...Read more

Hilma Muit

Aanbevolen.

Like ons op Facebook

top
X