Zoek jouw Cursus

Algemeen

Ademzorg voor Kids Coach

“Alles begint met adem, ook de hulpverlening”: Will Missot. Will Missot geeft deze nieuwe, interessant opleiding tot “Ademzorg voor Kids Coach”.

Ademen en leer- en gedragsproblemen is een verbinding die slechts bij weinigen bekend is, maar veel vaker voorkomt dan de meesten denken. De aandacht voor ademproblematiek als oorzaak voor ontwikkelings- en leerproblemen is bekend bij de wetenschap. Maar nog niet in het onderwijsveld. Het is hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Als eerste initiatief heb ik in 2020 de Facebookgroep CNLS Ademtherapie voor professionals opgericht, die nu bijna 200 leden telt en ben ik gratis zoomsessies gaan geven om het belang van ademen in relatie tot leer- en gedragsproblemen onder de aandacht te brengen. Maar dat is niet genoeg, want er moet geleerd worden hoe de meestal verborgen ademproblematiek geobserveerd, gediagnostiseerd en aangepakt kan worden.  Vandaar deze cursus.

We hebben het niet over ademproblematiek en gezondheidsklachten zoals bijvoorbeeld astma. Nee, het gaat puur om de grote invloed van ademen op leren lezen, rekenen, spellen en op concentratie, automatiseren en gedrag (adhd, add, agressie, irritatie, motivatie).

In de cursus leer je kennismaken met de principes van juist ademen en ademontregeling. Je leert je eigen ademvaardheid vergroten door een praktische invulling vanuit een brede theoretische basis.

Vervolgens worden de verbindingen gelegd tussen ademen, slapen, voeding, leerproblemen en gedrag.

Leuk weetje:

Wist je dat adem en leer- en gedragssproblemen vaak met elkaar in verbinding staan?

Over de opleiding:

Ga dan werken als Ademzorg voor Kids Coach:

Ademzorg voor Kids richt zich op een brede diagnosestelling en aanpak van leer- en gedragsproblemen bij kinderen.

Vanuit verkeerd ademen en slaapademen ontstaan heel veel problemen met betrekking tot concentratie, kortetermijngeheugen, gehoorproblematiek (buisjeskinderen) en uitval binnen de executieve functies, visueel functionele problemen (o.a. astigmatisme, wazig zicht  en keratoconus), gedrag (agressie, woede, maar ook depressiviteit) en lusteloosheid. Maar ook zoiets naars als bedplassen heeft een nadrukkelijke link met verkeerd ademen!

De cursus is opgebouwd vanuit wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de relaties leer- en gedragsproblemen en adem- en slaapgedrag.

Door een combinatie van slaapinterventie, reflexintegratie, ademoefeningen, bewegen, ontspannen, suppletie en veranderingen in de voeding leer je verbetering aan te brengen in de concentratie, de executieve functies inclusief kortetermijngeheugen en automatiseren en gedrag.

Je leert de verbanden kennen tussen neurotransmitters zoals serotonine en melatonine, en leren en gedrag.

Een verkeerde ademhaling overdag en/of tijdens de slaap kan zorgen voor tekorten aan bepaalde mineralenverbindingen waardoor essentiële neurotransmitters minder goed werken. Dit draagt dan bij aan leer- en gedragsproblemen. Uiteraard leer je in deze cursus hoe je dat kunt aanpakken en oplossen.

In Ademzorg voor Kids krijg je handvatten en tools aangaande de link tussen slaap, adem, voeding, neurotransmitters, slaapgolven, het glympatic system, concentratie, kortetermijngeheugen, automatiseren, adhd, add en gedrag.

Certificering als Ademzorg voor Kids Coach vindt plaats na inlevering van een aantal casussen.

Prijzen en details:

Wie kan aan de cursus deelnemen: 
De cursus is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, fysiotherapeuten, osteopaten, psychologen, kinderkinesisten en logopedisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Toelatingseisen: Opleiding en ervaring op HBO niveau.

Niveau: post HBO.

Studiebelasting: 
Er zijn negen zoombijeenkomsten van twee uur.

Data: 13 september, 20 september, 27 september, 4 oktober, 11 oktober, 25 oktober, 8 november, 15 november en 22 november 2021.

Lestijden: De zoombijeenkomsten starten om 09:15u (“inloop/vragenkwartiertje”) en om 09:30u starten we met de cursus. We eindigen rond 11.30u.

Prijs cursus: 645 euro. 

Accreditaties en erkenning (en):

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van cursussen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle cursussen en opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Inschrijven (data en locatie):

Datum Locatie Instructeur Prijs Inschrijven
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe cursus datums bekend

Schrijf mij in voor de interesselijst