Zoek jouw Cursus

Algemeen

Ruimtelijk zicht & inzicht

Wist je dat bij afname van de WISC-V je ogen een belangrijke rol spelen. Wat gebeurd er als je ogen geen goede oogsprongetjes (saccades), oogvolgbewegingen kunnen maken, ze niet goed richten of samenwerken..? Dat beïnvloed zeker je score. 

Het kan zijn dat er sprake is van een afwijking in het ruimtelijk zicht, die ervoor zorgt dat alle ruimtelijke informatie op een andere manier binnenkomt. Ruimtelijk zicht en ruimtelijk inzicht verschillen slechts twee letters en dat is niet toevallig.Zonder ruimtelijk zicht is er geen of beperkt ruimtelijk inzicht. Het één komt voort uit het ander. Als er een afwijking in het ruimtelijk zicht aanwezig is, heeft dat gevolgen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. En daarmee voor het leren.

Het scherptezicht is vaak al gemeten door een oogarts of optometrist en toch kan er een afwijking aanwezig zijn die er voor zorgt dat alle ruimtelijke informatie en het ervaren van ruimtelijke relaties anders verloopt dan normaal. Deze afwijking wordt door hun niet gemeten. Hier kijken wij wel naar in samenwerking met een Functioneel Optometrist. 

De gevolgen kunnen divers zijn: onhandigheid, onzekerheid, performale onderontwikkeling, maar vaak ook vooral onvoldoende ontwikkeling van de rekenvaardigheid. Daarnaast speelt de neuro-senso-motorische ontwikkeling een belangrijke rol. Als er nog restanten van de primaire reflexen aanwezig zijn, die verantwoordelijk zijn voor het kunnen ontwikkelen van ruimtelijk inzicht, dan werpt dit blokkades op voor het leren.Heb je de visuele screening en trainingscursus gevolgd en ben je op zoek naar meer verdieping? Schrijf je dan in voor de cursus ruimtelijk zicht & inzicht.

Ruimtelijk inzicht

Leuk weetje:

Onder invloed van richtproblemen van je ogen, gaat het mis. Een richtafwijking neemt toe als je verder weg kijkt. Hoe moeilijk denk je dat het is om met een richtafwijking goed te kunnen tennissen…? Doordat je opgroeit met een richtafwijking, wordt ook de ontwikkeling van je ruimtelijk inzicht beïnvloed.

Herken je dit…?

 • Laag scoren op de WISC-V op de volgende onderdelen: blokpatronen, figuur samenstellen, matrix redeneren, symbool substitutie coderen, symbool zoeken en figuur zoeken.
 • Moeite hebben met visuo-motoriek, (snelheid van) visuele informatieverwerking, abstract redeneren, visualisatie, visuele analyse, synthese, visueel geheugen en patroonwaarneming.
 • Niet goed zijn in rekenen. Die het lastig vinden om bijvoorbeeld met blokjes vanaf een plattegrond iets na te bouwen. Die moeilijk vinden om geometrische figuren na te tekenen.
 • Moeite hebben met puzzelen.
 • Onhandig zijn en waarvan wordt gezegd dat ze motorisch onrijp zijn.

Wil je ook dat je…

 • Vanuit de basis (het fundament) een kind kunt helpen om zijn ruimtelijk inzicht te verbeteren.
 • Een kind kunt helpen om op de juiste manier visuele informatie te verwerken zodat het wel plezier gaat beleven aan sporten, rekenen, lezen of schrijven.
 • Kunt meten of een kind een ruimtelijk zicht afwijking heeft, zodat je hem gericht kunt helpen?

Over de opleiding:

Ga dan werken met ruimtelijk zicht & inzicht:

Er kan een afwijking in de ruimtelijke informatieverwerking zijn waardoor het ervaren van ruimtelijke relaties anders verloopt dan normaal. Kinderen kunnen daardoor moeite krijgen met rekenen, onhandig zijn, maar ook het lezen en spellen kan lijden onder deze ruimtelijke “twist”. Je ziet het al terug bij het verwisselen van d en b, spiegelen van letters en/of getallen. Tijdens het sporten kun je het ook zien. Bijvoorbeeld kinderen die tijdens het tennissen steeds de bal missen…

Een testje om vast te stellen hoe het gesteld is met het ruimtelijk inzicht kan al een indicatie geven van de aanwezigheid van een dergelijke afwijking. De afwijking zelf is heel goed en vrij simpel in kaart te brengen via een optometrische test, dat voor elke remedial teacher, orthopedagoog, kindercoach of leerproblemenspecialist toe te passen is.

Daarnaast speelt vaak de neurologische ontwikkeling een rol in dit verhaal. De  ongeremde reflexrestanten kunnen een enorm negatieve invloed hebben op de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht. De reflexrestanten die daar verantwoordelijk voor zijn, zijn vrijwel onbekend bij behandelaars. Na deze cursus niet voor u. Uiteraard leert u ook de oefeningen waarmee aanwezige restanten kunnen verdwijnen.

Na het weghalen van blokkades in de ontwikkeling kan er ook aan gewerkt worden om de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht te stimuleren en een inhaalslag te maken. Training en trainingsmaterialen komen in deze cursus ruimschoots aan de orde in een leuk oefencircuit. De cursus heeft een hoog praktisch gehalte.
Testen en oefeningen worden in deze cursus aangeleerd, zodat ze zonder problemen in de praktijk zijn toe te passen.

Na de opleiding kun je:

 • Visueel ruimtelijke testen afnemen en in relatie brengen met leerproblemen en een beperkt ruimtelijk inzicht.
 • Aflezen uit bioptor testen of er sprake is van een ruimtelijke verschuiving in de waarneming. 
 • Weten welke visuele  vaardigheden er gevraagd worden bij afname van de WISC-V. 
 • Oefeningen inzetten voor de neuro-senso-motorische ontwikkeling (niet geïntegreerde reflexen) in combinatie met ruimtelijk inzicht problemen. 
 • Ruimtelijke trainingstechnieken toepassen om het ruimtelijk inzicht te verbeteren.
 • Weet je wat de functie is van een prismabril en hoe we die inzetten in de training.
 • Weet je hoe de ogen moeten richten en hoe dieptezicht ontstaat. 
Ruimtelijk inzicht

Prijzen en details

Wie kan aan de cursus deelnemen: 

De cursus is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, psychologen, kinderkinesisten en logopedisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Toelatingseisen: Opleiding en ervaring op HBO niveau: richting pedagogiek, logopedie, psychologie, coaching, PABO of lerarenopleiding. 

Voorvereiste: Je moet eerst de 1 ster cursus visueel screener & trainer bij Breincentrum gevolgd hebben.

Niveau: post HBO.

Lesmateriaal: 

Elke cursist ontvangt tijdens de cursus een pen en klapper met de hand-out van de presentatie en alle test- en oefenbladen

Certificering: 
Na het afronden van deze scholing ontvang je het certificaat: “Ruimtelijk zicht & inzicht Coach”. Je wordt dan ook als Ruimtelijk zicht & inzicht Coach vermeld op het landelijk overzicht van Breincentrum: https://www.breincentrum.com/zoek-een-coach/

Je ontvangt tevens het logo van de “Ruimtelijk zicht & inzicht Coach” zodat je dat op je website kunt vermelden, om zo goed zichtbaar te zijn voor ouders die hulp zoeken voor hun kind.

Studiebelasting: 

Een opleidingsdag van 6 uur, waarbij u tussendoor kunt genieten van een heerlijke lunch!
Studiebelasting buiten de opleiding bedraagt 8 uur. Deze bestaat uit de geleerde testen en oefeningen doornemen (3 uur), doornemen literatuur (2 uur), oefentraject doorlopen met een leerling (3 uur). 

Nadat de opleiding gevolgd is kan er ingelogd worden op de facebookgroep voor ruimtelijk zicht & inzicht Coaches. Daar vindt nazorg plaats met betrekking tot vragen of andere items door middel van collegiale consultatie.

Jaarlijks word je uitgenodigd voor een terugkomdag, waarbij er ruimte is voor het bespreken van casussen en om te netwerken met collega’s. Tevens worden nieuwste ins- en outs met betrekking tot de scholing van Breincentrum onder de aandacht gebracht.

Data en tijden. Tijden zijn van 9.15u (inloop), 09.30u start tot 16.00u einde van de opleidingsdag. 

Prijs cursus: 395 euro. 

Accreditaties en erkenning (en):

Geaccrediteerd door de kmo-portefeuille:

Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Wil jij ook jouw Vlaamse bedrijf laten groeien en naar een hoger niveau brengen? Laat je dan bijscholen bij Breincentrum®.

Wij zijn geaccrediteerd door de kmo-portefeuille, waardoor je als Belgische ondernemer financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kan dat deze opleiding zijn. Wil jij ook de kwaliteit van je bedrijf verbeteren, schrijf je dan in voor de jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist”.

Indien je een eigen bedrijf hebt in België en met de kmo-portefeuille betaalt, het registratienummer van Opleidingscentrum Breincentrum® is DV.0237638

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is €7.500 euro.

Lees hier hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Meer informatie vind je op de website van kmo: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Kijk hier in een filmpje hoe het in zijn werk gaat:

“Deze module is opgenomen in het Registerleraar.nl”

Met het Leraren Register kun je laten zien dat je een bevoegd en bekwaam leerkracht bent en dat je hieraan blijft werken. Vraag op je school na of je deze opleiding kunt gebruiken voor je scholingsbudget.

Deze module is voor 14 RU opgenomen in Registerleraar.

JaMaRa rekencursus

“Deze module is opgenomen in het Pro-Q-Kine register.”

Ben je als kinesitherapeut op zoek naar een geaccrediteerde navorming? Kom dan de cursus Ruimtelijk zicht en inzicht.

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van cursussen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle cursussen en opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Inschrijven (data en locatie):

Datum Locatie Instructeur Prijs Inschrijven
31-01-2022 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 395,00
01-02-2022 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 395,00
05-09-2022 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 395,00
30-01-2023 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 395,00
15-09-2022 Lummen in België Ellen Damiaans € 395,00