Zoek jouw Cursus

Algemeen

WoordBeeldTrainer

Wil jij ook psychomotorisch, multisensorieel en efficiënt spellingproblemen leren remediëren?

Met WoordBeeldTrainer wordt spelling leren leuk!
De vele verschillende leeringangen die tijdens het oefenen worden aangesproken zorgen voor veel leerplezier!
Zo leggen we een stevig fundament om sneller en beter te spellen.

WoordBeeldTrainer is een methode-onafhankelijk webbased trainingsprogramma om spelling mee te oefenen. WoordBeeldTrainer kan worden ingezet op school (of in een praktijk) om de leerling met de reeds aangeboden stof te laten oefenen. Ook thuis kan er in hetzelfde account geoefend worden.

WoordBeeldTrainer voegt nieuwe inzichten samen. Er is vastgesteld dat het niet synchroon lopen van de auditieve en visuele informatieverwerkingssnelheid een belangrijke handicap is om tot optimale lees- en spellingsontwikkeling te kunnen komen. In het computerprogramma WoordBeeldTrainer worden de auditieve en visuele verwerkingssnelheid gesynchroniseerd en automatisch bijgesteld. Temporeel en Spatieel ordenen wordt getraind met WoordBeeldTrainer.

We maken gebruik van multisensorieel leren: doordat we verschillende leerstijlen inzetten, is het voor elk type leerling te gebruiken. 

Leuk weetje:

WoordBeeldTrainerDe karakters in WoordBeeldTrainer spreken echt!

Mijn eigen kinderen hebben model gestaan voor de digitale karakters in WoordBeeldTrainer. Samen met hun vriendjes helpenWoordBeeldTrainer ze jou om beter te kunnen spellen. Ze moedigen je aan en helpen je door de oefeningen. Zo kun je met plezier oefenen!

 

WoordBeeldTrainer

Een stevig fundament leggen is belangrijk voor de toekomst. Het fundament vergelijken we met het fundament van een huis. Dat fundament moet heel stevig zijn voor je in groep 3 leert rekenen, lezen en spellen. Als deze basis niet stevig wordt gelegd, zal je huis een keer instorten. 

Misschien loop je vast met spelling in groep 4 of 5. Met alle oefenpakketten van Breincentrum werken we aan het verstevigen van het fundament.  Leren begint dus bij een goed fundament! 

Het uitgebreide WoordBeeldTrainer programma is een krachtige tool om een stevig fundament te leggen.

Herken je dit…?

Kinderen (of volwassenen) die…:

 • De spellingsregels lijken te vergeten, kunnen ze de regels wel onthouden?
 • De regels wel kennen maar ze niet kunnen toepassen.
 • Op korte termijn goed scoren, maar op langere termijn (op de CITO toets) gaat het mis.WoordBeeldTrainer
 • Het plezier verliezen in spellen.
 • Faalangst hebben ontwikkeld door het moeizame spellen.

Wil je ook dat je…

 • Beschikt over een effectief, online trainingsprogramma om kinderen te helpen beter te kunnen spellen.
 • Kinderen met dyslexie, beelddenkers en kinderen met leerproblemen kunt helpen om wel tot spellen te komen.
 • Weet hoe je kinderen met spellingproblemen naast hun eigen spellingmethode kunt ondersteunen.
 • De auditieve en visuele verwerkingssnelheid kunt testen en verbeteren.
 • Kinderen kunt helpen om weer plezier te krijgen in het spellen en dat ze hun faalangst overwinnen.

Over de opleiding:

Ga dan werken met WoordBeeldTrainer:

Binnen het methodisch spellingsonderwijs is er geen enkele aandacht  voor technieken om de koppeling tussen temporeel en spatieel ordenen tot stand te brengen en in te oefenen. Hierdoor kan een kind geen juist mentaal beeld vormen van een woord om op terug te vallen. Bij gebrek aan dat beeld gebruikt het kind de enige mogelijkheid die nog voorhanden is: schrijven zoals je het hoort. En dat werkt niet in het Nederlands. Juist daardoor gaat het bij veel kinderen fout. 

WoordBeeldTrainer leert deze ordenings- en mentale opslagtechnieken als basis aan, het is immers een voorwaarde om goed te kunnen leren spellen. De oefenstof wordt bepaald naar aanleiding van een afgenomen instaptoets (het zgn. PI-dictee) waarmee de spellingscategorieën zichtbaar worden waar de leerling op uitvalt. Alleen met deze spellingscategorieën hoeft het kind te oefenen. Je kunt als ouder of leerkracht ook je eigen woordenlijsten invoegen. 

We starten met warming-up oefeningen om het brein en het lijf klaar te maken om te gaan spellen. Deze oefeningen leer je tijdens de opleiding. We maken in het programma gebruik van multisensorieel leren: doordat we verschillende leerstijlen inzetten, is het voor elk type leerling te gebruiken.

Doordat de aanpak wezenlijk anders is dan de standaard spellingsmethode op scholen en in remedial teaching praktijken kunnen kinderen geholpen worden die anders de boot dreigen te missen. Ook kinderen waar de diagnose dyslexie en/of dysorthografie is gesteld blijken in de praktijk met behulp van WoordBeeldTrainer alsnog prima te kunnen leren spellen.

Wil je weten wat de voordelen zijn van het werken met WoordBeeldTrainer, kijk voor meer informatie op: https://www.breincentrum.app/woordbeeldtrainer/

WoordBeeldTrainer

Zien (visueel):
Het kind ziet het woord (het woordbeeld). Het kind ziet de letters één voor één verschijnen in de verwerkingssnelheid die bij het kind past.

WoordBeeldTrainer

Horen (auditief):

Het kind hoort het woord (het wordt met een auditieve stem uitgesproken).

WoordBeeldTrainer

Zeggen (verbaal):
Het kind zegt het woord hardop na.

WoordBeeldTrainer

Voelen (bewegend of kinesthetisch):
Het kind schrijft het woord.

WoordBeeldTrainer

Denken:
Het kind gaat het woord in de hersenen visualiseren en opslaan.

Na de opleiding kun je:

 • Werken met de fundamenten die van belang zijn om te leren spellen. Je leert meer over de neuro-motorische ontwikkeling (reflexen), auditieve- en visuele vaardigheden, de koppeling tussen auditief en visueel, taalvaardigheden, schrijfvaardigheden en het werkgeheugen.
 • Intaketesten afnemen.
 • Bepalen waar een kind staat qua niveau van spelling.
 • De auditieve en visuele verwerkingssnelheid testen en invoeren in WoordBeeldTrainer wanneer deze aangepast moet worden.
 • Werken met het programma WoordBeeldTrainer.
WoordBeeldTrainer

Prijzen en details:

Wie kan aan de cursus deelnemen: 
De cursus is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, psychologen, kinderkinesisten en logopedisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Toelatingseisen: Opleiding en ervaring op HBO niveau: richting pedagogiek, logopedie, psychologie, coaching, PABO of lerarenopleiding. 

Niveau: post HBO.

Lesmateriaal:

Elke cursist ontvangt de volgende materialen:

 • Een pen en klapper met de hand-out van de presentatie en alle test- en oefenbladen.
 • Je krijgt 3 maanden een licentie voor het gebruik van de webbased software WoordBeeldTrainer met 2 leerling accounts GRATIS. Het is handig om zelf het PI-dictee aan te schaffen.
 • Potlodenset van Breincentrum.
 • Certificaat in mapje.

Certificering: 
Na het afronden van deze scholing ontvang je het certificaat: “WoordBeeldTrainer Coach”. Je wordt dan ook als WoordBeeldTrainer Coach vermeld op het landelijk overzicht van Breincentrum: https://www.breincentrum.com/zoek-een-coach/

Je ontvangt tevens het logo van de “ WoordBeeldTrainer Coach ” zodat je dat op je website kunt vermelden, om zo goed zichtbaar te zijn voor ouders die hulp zoeken voor hun kind.

Studiebelasting: 
Een opleidingsdag van 6 uur, waarbij u tussendoor kunt genieten van een heerlijke lunch!
Studiebelasting buiten de opleiding bedraagt 8 uur. Deze bestaat uit het programma WoordBeeldTrainer eigen maken (2 uur), met proefpersonen oefenen met het programma (3 uur), oefentraject doorlopen met een leerling (3 uur). 

Nadat de opleiding gevolgd is kan er ingelogd worden op de facebookgroep voor WoordBeeldTrainer Coaches. Daar vindt nazorg plaats met betrekking tot vragen of andere items door middel van collegiale consultatie.

Jaarlijks word je uitgenodigd voor een terugkomdag, waarbij er ruimte is voor het bespreken van casussen en om te netwerken met collega’s. Tevens worden nieuwste ins- en outs met betrekking tot de scholing van Breincentrum onder de aandacht gebracht.

Lestijden:  Tijden zijn van 9.15u (inloop), 09.30u start tot 16.00u einde van de opleidingsdag. 

Prijs cursus: 435 euro. 

Accreditaties en erkenning (en):

Geaccrediteerd door de kmo-portefeuille:

Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Wil jij ook jouw Vlaamse bedrijf laten groeien en naar een hoger niveau brengen? Laat je dan bijscholen bij Breincentrum®.

Wij zijn geaccrediteerd door de kmo-portefeuille, waardoor je als Belgische ondernemer financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kan dat deze opleiding zijn. Wil jij ook de kwaliteit van je bedrijf verbeteren, schrijf je dan in voor de jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist”.

Indien je een eigen bedrijf hebt in België en met de kmo-portefeuille betaalt, het registratienummer van Opleidingscentrum Breincentrum® is DV.0237638

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is €7.500 euro.

Lees hier hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Meer informatie vind je op de website van kmo: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Kijk hier in een filmpje hoe het in zijn werk gaat:

WoordBeeldTrainer

“Deze module is opgenomen in het Registerleraar.nl”

Met het Leraren Register kun je laten zien dat je een bevoegd en bekwaam leerkracht bent en dat je hieraan blijft werken. Vraag op je school na of je deze opleiding kunt gebruiken voor je scholingsbudget.

Deze module is voor 14 RU opgenomen in Registerleraar.

WoordBeeldTrainer

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van cursussen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle cursussen en opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Inschrijven (data en locatie):

Volg deze cursus direct via e-learning: Volg nu direct de e-learning cursus
Datum Locatie Instructeur Prijs Inschrijven
15-11-2021 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 435,00 Deze cursus is vol. Zet mij op de wachtlijst
18-11-2021 Lummen in België Ellen Damiaans € 435,00
14-03-2022 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 435,00
31-03-2022 Lummen in België Ellen Damiaans € 435,00
28-11-2022 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 435,00
20-03-2023 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 435,00
18-11-2022 Lummen in België Ellen Damiaans € 435,00