Algemeen

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist.

Volg de opleiding in België!

Wil jij ook psychomotorisch, bewegend en efficiënt leer- en gedragsproblemen leren remediëren? 

We richten ons in deze opleiding op de fundamenten om tot leren en ontwikkelen te komen. Wat hebben we bijvoorbeeld nodig om te kunnen leren lezen? Wat dacht je van een goede samenwerking tussen de beide hersenhelften, neurologische rijping (reflexen en ontwikkelingsfasen), visuele informatieverwerking, auditieve informatieverwerking en ruimtelijke ontwikkeling.

Wij gaan tijdens deze opleiding alle facetten leren die van belang zijn voor een kind om in balans te zijn, zichzelf te kunnen zijn en stevig in zijn schoenen te staan. Pas dan kan een kind tot leren komen!

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist

Tijdens deze opleiding leer je welke ingrediënten er nodig zijn voor het leggen van een goed fundament voor de ontwikkeling van een kind. Je kunt de ingrediënten voor de appeltaart (bekijk het filmpje op de homepage) vergelijken met het fundament van een huis. Dat fundament moet heel stevig zijn voor je in groep 3 leert rekenen, lezen en spellen.
Deze ontwikkeling moet het kind goed hebben doorlopen.

Ontbreekt er één ingrediënt dan is de smaak uit balans. Of anders gezegd, als deze basis niet stevig is, dan zal je huis een keer instorten. Zodra het duidelijk is welke bouwsteen extra aandacht nodig heeft, kunnen oefeningen worden gedaan om het verder te ontwikkelen.

Bij psychomotoriek draait het om de samenwerking tussen lijf en brein. We gaan dan ook leren hoe we het lijf en het brein met elkaar in verbinding kunnen brengen om tot leren en ontwikkelen te komen. We zetten de natuurlijke ontwikkeling van lichaam en brein weer op het juiste spoor.  Het brein stuurt het lichaam aan en door de bewegingen van het lichaam te ervaren en te ontdekken leert het brein. Wat een mooi systeem!

Leuk weetje:

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist

Wist je dat als het lijf en het brein niet met elkaar samenwerken er veel problemen kunnen ontstaan op sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief gebied? Je hebt vast wel gehoord van ADHD, ADD, hoogsensitiviteit, autisme en dyslexie. In deze opleiding leer je waarom het essentieel is dat er een goede samenwerking tussen het lijf en het brein plaatsvindt. En hoe je de leer- en gedragsproblemen kunt aanpakken, zodat ze verdwijnen en de achterstanden worden ingehaald. 

Bij Breincentrum kun je diverse opleidingen volgen die met het “brein” te maken hebben. Alle opleidingen geven inzicht in de basis van het fundament van een kind.

Herken je dit…?

Het gedrag van het kind is niet het probleem, het is het antwoord. Het gedrag is de sleutel om erachter te komen wat de oorzaak is van het probleem.

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist

 • Weinig zelfvertrouwen hebben.
 • Last van faalangst hebben.
 • Leerproblemen hebben: bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie.
 • Gedragsproblemen hebben: bijvoorbeeld ADHD, ADD of Autisme.
 • Veel moeite met concentreren hebben.
 • Hoogsensitief zijn.
 • Werkgeheugenproblemen hebben.
 • Auditieve verwerkingsproblemen hebben.
 • Gevoelig voor licht, geluid of aanraking zijn.
 • Motorisch onhandig zijn.

Wil je ook dat je…

 • Grip krijgt op de kinderen.
 • Bij kinderen het zelfvertrouwen kunt laten groeien en ze weer kunt laten stralen.
 • Een goede basis legt voor het leren en ontwikkelen bij kinderen!

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist

Over de opleiding:

Ga dan werken (en eerst studeren) als Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist:

Ontdek dat een kind dat moeite heeft met lezen, niet per definitie dyslexie hoeft te hebben. Vaak liggen aan leesproblemen vooral visuele problemen ten grondslag, zoals problemen met het maken van saccades (oogsprongetjes) en oogvolgbewegingen, wat nodig is om goed en vlot over de regel te kunnen lezen. Richten de ogen bijvoorbeeld niet goed, dan leest het kind steeds op de volgende regel verder. En als de ogen niet goed samenwerken dan dansen de letters op het papier. Dat betekent niet dat het kind een bril nodig heeft of dyslexie heeft, maar dat er gewerkt moet worden aan de neuromotorische ontwikkeling (reflexen) en de visuele vaardigheden.

Je leert heel breed kijken en dwarsverbanden leggen tussen alle elementen, zodat je de oorzaak van het probleem kunt aanpakken. Schrijven bijvoorbeeld is niet alleen een motorisch probleem. Een slecht handschrift kan veroorzaakt worden door het niet goed samenwerken van de ogen, doordat er nog reflexen actief zijn (zoals de handsgrasp) of doordat er ruimtelijk inzicht problemen zijn.

Vanuit de bouwstenen van de kinderontwikkeling (reflexen) wordt de ontwikkeling van het zien, horen, voelen, kortom de hele sensomotoriek in verband gebracht met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen.
Via een uitgebreide diagnostiek leer je hoe je een praktisch handelingsplan kunt opstellen en uitvoeren. Als een rode draad lopen vaardigheden uit de ontwikkelingspsychologie, optologie, reflexintegratietherapie, motorische remedial teaching, sensorische integratie en breinstimuleringmethoden door deze aanpak.
Als psychomotorisch leer- en gedragsspecialist kun je testen afnemen en via gerichte (bewegings)oefeningen spelenderwijs werken aan het versterken van de hersenverbindingen, aan het ruimtelijk bewustzijn, aan het lichaamsbesef om daarmee de cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren.

Je leert op een andere manier, met een nieuwe aanpak (JaMaRa rekenen, Leesmatrix en WoordBeeldTrainer) kinderen rekenen, lezen en spellen. We bieden de stof aan in de juiste ontwikkelingsfase en werken met oefeningen uit het dominantiepatroon om het lijf en het brein te versterken. Op deze manier kan elk kind leren rekenen, spellen en lezen!  Een psychomotorisch leer- en gedragsspecialist brengt een kind weer in balans, zodat er wel uit komt wat er in zit!

Een psychomotorisch leer- en gedragsspecialist staat open voor ieder kind omdat ieder kind uniek en bijzonder is. De aanpak die je leert is dan ook voor ieder kind uniek. Kinderen worden via spel en bewegingsactiviteiten uitgenodigd om hun cognitieve, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden te vergroten.

De kinderen vinden de begeleiding leuk omdat ze worden uitgedaagd met spel en beweging. Ontdekken, spelen en leren gaan hand in hand. Doordat het kind succeservaring op kan doen, krijgt het weer meer zelfvertrouwen en wordt leren weer leuk.

Ben je al leerkracht, intern begeleider, hulpverlener, kindercoach, kinderkinesist, logopedist, psychomotorisch kindertherapeut, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog of orthopedagoog dan is de opleiding tot psychomotorisch leer- en gedragsspecialist een hele mooie aanvulling om te gebruiken bij het werken met kinderen.

De modulen waaruit deze opleiding bestaat:

 • Visuele screening.
 • JaMaRa Rekenen. 
 • DominantieMatrix. 
 • Movement Based Learning.
 • Schrijfmotorische therapie. 
 • Ruimtelijk zicht & inzicht. 
 • Lateralisatie.
 • WoordBeeldTrainer.
 • LeesMatrix Coach. 

Je leert geen visuele training in België, omdat dat gedaan wordt door oogartsen en Funtioneel Optometristen.

Let op: de module “Movement Based Learning” wordt in Wijchen, in Nederland gegeven. De module “WoordBeeldTrainer en LeesMatrix” worden in e-learning aangeboden.

Je kunt er ook voor kiezen om alleen één of meerdere van deze modulen ‘los’ te volgen.

Download hieronder de flyer voor de opleiding tot psychomotorisch leer- en gedragsspecialist:

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist

Prijzen en details:

Volg de volgende modulen om Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist België te worden:

Rekenvoorbeeld Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist België:

Waarde alle losse opleidingen
Visueel screener 450
JaMaRa Rekenen 450
DominantieMatrix 450
Movement Based Learning 180
Schrijfmotorische Therapie 450
Ruimtelijk zicht & inzicht 450
Lateralisatie 450
WoordBeeldTrainer 450
LeesMatrix 450
Totaal 3780
Korting & KMO-portefeuille
Korting jaaropleiding pakket -1507,50
Prijs jaaropleiding 2272,50
Korting KMO-portefeuille (-30%): -681,75
Jij betaalt: 1590,75

 

Wie kan aan de opleiding deelnemen: 
Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor leerkrachten, psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Toelatingseisen: Opleiding en ervaring op HBO niveau: richting pedagogiek, logopedie, psychologie, coaching, PABO of lerarenopleiding. 

Niveau: post HBO.

Lesmateriaal: 

Voor de opleiding tot Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist is het belangrijk om een aantal boeken te lezen. Je ontvangt voor aanvang van de opleiding de literatuurlijst. Je hoeft niet alle boeken aan te schaffen, maar het wordt wel van harte aangeraden omdat het veel informatieve informatie bevat en een mooie aanvulling is op de jaaropleiding.

Elke cursist ontvangt tijdens de opleiding een pen en klapper met daarin van alle modulen een hand-out van de presentatie en alle test- en oefenbladen. Daarnaast ontvang je een eigen drinkfles, om water te kunnen drinken tijdens de les. Uiteraard hebben we ook koffie, thee, espresso, wiener melange, warme chocomel en cappuccino.

Daarnaast ontvangt elke cursist:

 • Malletje voor de VO-star test. (Visuele screening)
 • JaMaRa rekenen complete materialenset, bestaande uit een etui met het rekenmateriaal t/m 100.000. (JaMaRa Rekencoach)
 • JaMaRa flipovermap waarin alle stappen beschreven staan die je met het kind gaat zetten.
 • Het bordspel “De Grote RekenRace!” (JaMaRa Rekencoach)
 • Speelkaarten set JaMaRa, met bel. (JaMaRa Rekencoach)
 • Elastiek. (Schrijfmotorische opleiding)
 • Je krijgt 3 maanden een licentie voor het gebruik van de webbased software, met 2 leerlingaccounts GRATIS.
 • Potlodenset van Breincentrum.
 • Alle certificaten in een opbergmapje. Na afronding van de opleiding ook een diploma!

Certificering:
Na afronding van de laatste module: LeesMatrix wordt er gestart met de eindopdracht. Elke cursist sluit de opleiding af met een eindopdracht (casus en begeleiding), waaruit de brede psychomotorisch leer- en gedragsbenadering praktisch moet blijken. Tijdens de vragenochtend presenteer je je eindopdracht aan je medestudenten en heb je de gelegenheid om vragen te stellen en je eindwerkstuk daarna af te ronden. Na inlevering en goedkeuring ontvangt de cursist het psychomotorisch leer- en gedragsspecialistlogo en het diploma.

De cursist wordt vermeld als psychomotorisch leer- en gedragsspecialist op het landelijk overzicht op de website van Breincentrum: https://www.breincentrum.com/zoek-een-coach/

Studiebelasting: 
De opleiding bestaat uit 9 opleidingsdagen van in totaal 50 contacturen. Elke opleidingsdag kunt u genieten van een heerlijke lunch tussen de middag. En tot slot sluiten we af met een vragenochtend van 3 uur, met heerlijk gebak.

Studiebelasting buiten de opleiding bedraagt 71 uur. Dit bestaat uit het zelf doornemen van alle theorie, het schrijven van een casus en het inoefenen van het geleerde. In totaal neemt de opleiding dan 124 uur in beslag. 

Nadat de opleiding gevolgd is kan er ingelogd worden op de facebookgroep voor Psychomotorisch leer- en gedragsspecialisten. Daar vindt nazorg plaats met betrekking tot vragen of andere items door middel van collegiale consultatie.

Jaarlijks kun je deelnemen aan een terugkomdag (kosten 99 euro), waarbij er ruimte is voor het bespreken van casussen en om te netwerken met collega’s. Tevens worden nieuwste ins- en outs met betrekking tot de scholing van Breincentrum onder de aandacht gebracht.

Prijs opleiding: 2272,50 euro. 

Volg met STAP-budget subsidie (voor Nederlanders) deze opleiding voor maar 1272,50 euro.

Krijg 1000 euro korting! Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Betaal met KMO-portefeuille (voor Belgen) totaal maar 1590,75 euro, voor kleine ondernemingen (geniet 30% steun).

Voor de KMO-portefeuille geldt het percentage over het volledige bedrag van de opleiding, aangezien wij vrijgesteld zijn van BTW.

Lestijden: Tijden zijn van 9.15u (inloop), 09.30u start tot 16.00u/17.00u einde van de opleidingsdag. 

Leslocatie: Lummen in België.

Let op: de module “Movement Based Learning” wordt door Fleur Giesen in Wijchen, in Nederland gegeven.

De module “WoordBeeldTrainer en LeesMatrix” volg je vanuit thuis in e-learning. Hierover ontvang je na inschrijving meer informatie.

Lesdagen: De lesdagen van alle modulen van de jaaropleiding, vind je onder het kopje “inschrijven”. In overleg is het mogelijk om naar een andere toekomstige data te schuiven als een datum niet uitkomt.

Accreditaties en erkenning (en):

Geaccrediteerd door de kmo-portefeuille:

Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Wil jij ook jouw Vlaamse bedrijf laten groeien en naar een hoger niveau brengen? Laat je dan bijscholen bij Breincentrum®.

Wij zijn geaccrediteerd door de kmo-portefeuille, waardoor je als Belgische ondernemer financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kan dat deze opleiding zijn. Wil jij ook de kwaliteit van je bedrijf verbeteren, schrijf je dan in voor de jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist”.

Indien je een eigen bedrijf hebt in België en met de kmo-portefeuille betaalt, het registratienummer van Opleidingscentrum Breincentrum® is DV.0237638

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is €7.500 euro.

Lees hier hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Meer informatie vind je op de website van kmo: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Kijk hier in een filmpje hoe het in zijn werk gaat:

JaMaRa rekencursus

“De module “Visueel screener, JaMaRa Rekenen en Schrijfmotorische Therapie” zijn opgenomen in het Pro-Q-Kine register.”

Ben je als kinesitherapeut op zoek naar een geaccrediteerde navorming? Volg dan de opleiding “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist” en je kunt de module Visueel screener, JaMaRa Rekenen en Schrijfmotorische Therapie indienen bij Pro-Q-Kine.

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van opleidingen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Breincentrum is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Breincentrum® bezit het NRTO-keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breincentrum® voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

Inschrijven (data en locatie):

Psychomotorisch leer- en gedragspecialist start 7 maart 2023.

Deze jaaropleiding bestaat uit de volgende modulen:

 • Visueel screener (14 uur) op 07-03-2023
 • JaMaRa Rekenen (14 uur) op 31-03-2023
 • DominantieMatrix (14 uur) op 20-04-2023
 • Schrijfmotorische Therapie (14 uur) op 26-05-2023
 • Movement Based Learning (14 uur) op 20-06-2023
 • Ruimtelijk zicht & inzicht (14 uur) op 19-09-2023
 • LeesMatrix (14 uur) als E-learning
 • WoordBeeldTrainer (14 uur) als E-learning
 • Lateralisatie (14 uur) op 20-10-2023
 • Vragenuurtje Eindopdracht op 08-02-2024

Producten

JaMaRa rekenen Negensprongmat

35.00

JaMaRa rekenen dobbelsteen

29.00

JaMaRa rekenen leerling materialenset

17.50