Keurmerken & erkenningen

Breincentrum® staat als merk geregistreerd bij het Benelux merkenregister.

Wij bieden opleidingen in Nederland op diverse locaties. Wij bieden ook de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding in e-learning.

Breincentrum® is aangesloten bij of geaccrediteerd door:

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit!

Breincentrum® bezit het NRTO-keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breincentrum® voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

NRTO

Breincentrum® is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Zo committeren wij ons onder andere, naast onze eigen Algemene Voorwaarden voor de zakelijke klant, aan de door de NRTO opgestelde Algemene voorwaarden voor de consument en de NRTO Gedragscode.

Opleidingscentrum Breincentrum® streeft naar kwaliteit en een prettige samenwerking met haar partners en klanten. Wij vinden kwaliteit en professionaliteit erg belangrijk. Daarom evalueren wij na elke opleiding met onze studenten en leren wij van elke feedback die wij krijgen.

Klachten: Geschillencommissie

Lesgeven blijft derhalve mensenwerk. Indien je niet tevreden bent over de dienstverlening van Opleidingscentrum Breincentrum®, dan vernemen wij dit graag. Dit geeft ons de kans om de klacht naar behoren op te kunnen lossen en stelt ons in staat te leren van onze fouten.

Een klacht indienen:
Wil je jouw klacht graag kenbaar maken en bespreken, dan kun je deze schriftelijk indienen, binnen 8 dagen na uitvoering en afronding van de betreffende opleiding, door een e-mail te sturen naar info@breincentrum.com.

De klacht dient van de volgende gegevens te worden voorzien:

 • Naam, adres en telefoongegevens Klager;
 • Heldere omschrijving van de klacht;
 • Omschrijving van de opleiding waarop de klacht betrekking heeft;
 • Namen van de betrokken personen;
 • Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Zodra deze gegevens binnen zijn, zal Fleur Giesen, eigenaar van Opleidingscentrum Breincentrum®, de klacht in behandeling nemen. Je ontvangt binnen tien werkdagen een uitnodiging om de klacht met Fleur Giesen te bespreken en om te kijken of er gezamenlijk een oplossing gevonden kan worden.
Indien de klacht door Opleidingscentrum Breincentrum® ongegrond wordt verklaard en u bent het daar niet mee eens, of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs.
Kijk voor de volledige klachtenprocedure en meer informatie over de geschillencommissie hier.

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Geschillen Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)


Breincentrum® is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum® een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van opleidingen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum® aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle opleidingen van Breincentrum® vrijgesteld van BTW.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Fleur Giesen is officieel geregistreerd als docent door het CRKBO.

KMO-portefeuille

Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Wil jij ook jouw Vlaamse bedrijf laten groeien en naar een hoger niveau brengen? Laat je dan bijscholen bij Breincentrum®.

Wij zijn geaccrediteerd door de kmo-portefeuille, waardoor je als Belgische ondernemer financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Wil jij ook de kwaliteit van je bedrijf verbeteren, schrijf je dan in voor één van onze opleidingen.

Indien je een eigen bedrijf hebt in België en met de kmo-portefeuille betaalt, het registratienummer van Opleidingscentrum Breincentrum® is DV.0237638

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is €7.500 euro.

Lees hier hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Meer informatie vind je op de website van kmo: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Kwaliteitsregister Paramedici

De gehele opleiding Reflexintegratie Deskundige RMTi + opleiding Reflexintegratie Specialist RMTi is geaccrediteerd door de ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). Logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten krijgen 79 accreditatiepunten voor deze 11-daagse opleiding.

De opleiding RMTi level 1 en 2 is geaccrediteerd door de ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). Logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten krijgen 21 accreditatiepunten voor deze driedaagse opleiding.

De opleiding RMTi level 3 is geaccrediteerd door de ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici). Logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten krijgen 14 accreditatiepunten voor deze driedaagse opleiding.

Kwaliteitsregister paramedici

KNGF

(Kinder)fysiotherapeuten kunnen de gehele opleiding Reflexintegratie Deskundige RMTi +opleiding Reflexintegratie Specialist RMTi zelf ter accreditatie indienen bij het KNGF en ontvangen 79 punten voor deze opleiding.

(Kinder)fysiotherapeuten kunnen de opleiding RMTi level 1 en 2 zelf ter accreditatie indienen bij het KNGF en ontvangen 21 punten voor deze opleiding.

(Kinder)fysiotherapeuten kunnen de opleiding RMTi level 3 zelf ter accreditatie indienen bij het KNGF en ontvangen 14 punten voor deze opleiding.

KTNO

De visie van KTNO is:

Wij zien een zorgmarkt voor ons waarbij complementaire zorg zich als excellente beroepsgroep heeft weten neer te zetten naast reguliere zorg. Waardoor er vertrouwen en samenwerking is ontstaan, met als primair doel betere preventie en behandeling van ziektes en aandoeningen.

Kijk voor meer informatie hier: www.ktno.nl

Onderstaande opleidingen zijn geaccrediteerd door KTNO:

 • RMTi Level 1 en 2. 43 uur (1.5 ECTS)
 • RMTi School Readiness. 29 uur (1 ECTS)
 • RMTi Level 3. 29 uur (1 ECTS)
 • RMTi Face the Fear. 29 uur (1 ECTS)
 • RMTi Making Connections. 29 uur (1 ECTS)

GAT-register opleidingen

Ben je werkzaam als complementair of alternatief therapeut. En wil je punten van het GAT-register?

Daar vind je erkende / geaccrediteerde alternatieve opleidingen door beroepsorganisatie GRO.

Kijk voor meer informatie hier: https://gatregisteropleidingen.nl/opleider/?naam=breincentrum&opleider_id=923

Onderstaande opleidingen zijn geaccrediteerd door GRO in het GAT-register:

 • Reflexintegratie Deskundige RMTi  2.29 GRO punten (SP).
 • Reflexintegratie Specialist RMTi 2.89 GRO punten (SP).
 • Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist 6.18 GRO punten (SP).
 • Psychomotorisch leerspecialist 3.39 GRO punten (SP).
 • Psychomotorisch gedragsspecialist 2.79 GRO punten (SP).
 • Lateralisatie 0.50 GRO punten (SP).

Hieronder kunt u de prijzen zien voor de opleidingen in ons opleidingscentrum.

U kunt ook de accreditatiepunten zien die er per opleiding zijn:

Opleiding:Prijs opleiding:Prijs opleiding met KMO-portefeuille:
(30% retour voor een kleine onderneming in België:)
ADAP:KNGF:Pro-Q-Kine:
Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist (Nederland)
Thema: Leer- en gedragsproblemen
Voor meer info, klik hier.
Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist
2765 euro1935,50 euro“De module “JaMaRa, Visueel screener en Schrijfmotorische Therapie” zijn opgenomen in het Pro-Q-Kine register.”
Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist (België)
Thema: Leer- en gedragsproblemen
Voor meer info, klik hier.
Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist
2272,50 euro1590,75 euro“De module “JaMaRa, Visueel screener en Schrijfmotorische Therapie” zijn opgenomen in het Pro-Q-Kine register.”
LeesMatrix
Thema: Lezen
Voor meer info, klik hier.

435 euro304,50 euro
WoordBeeldTrainer
Thema: Spelling
Voor meer info, klik hier.
435 euro304,50 euro
JaMaRa Rekenen
Thema: Rekenen
Voor meer info, klik hier.
JaMaRa Rekencoach

450 euro315,00 euroDe opleiding “JaMaRa” is opgenomen in het Pro-Q-Kine register. Je krijgt hiervoor 12 punten.
DominantieMatrix
Thema: Dominantie & Lateralisatie
Voor meer info, klik hier.
435 euro304,50 euro
Schrijfmotorische Therapie
Thema: Schrijven
Voor meer info, klik hier.
Schrijf motorische Therapie
395 euro276,50 euroDe opleiding “Schrijfmotorische Therapie” is opgenomen in het Pro-Q-Kine register. Je krijgt hiervoor 12 punten.
Lateralisatie
Thema: Dominantie & Lateralisatie
Voor meer info, klik hier.
395 euro276,50 euro
Movement Based Learning
Thema: Bewegend leren
Voor meer info, klik hier.
Movement Based Learning
155 euro108,50 euro
Reflexintegratie
Rhythmic Movement Training international
RMTi School Readiness

Thema: Reflexen
Voor meer info, klik hier.


495 euro346,50 euro
Reflexintegratie
Rhythmic Movement Training international
RMTi Level 1 en 2

Thema: Reflexen
Voor meer info, klik hier.
Reflexintegratie RMTi Cursussen

750 euro525 euroDe opleiding RMTi level 1 en 2 is geaccrediteerd door de ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).
Logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten krijgen 21 accreditatiepunten voor deze driedaagse opleiding.

(Kinder)fysiotherapeuten kunnen deze opleiding zelf ter accreditatie indienen bij het KNGF en ontvangen 21 punten voor deze opleiding.
Reflexintegratie
Rhythmic Movement Training international
RMTi Level 3

Thema: Reflexen
Voor meer info, klik hier.
Reflexintegratie RMTi Cursussen

495 euro346,50 euroDe opleiding RMTi level 3 is geaccrediteerd door de ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).
Logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten krijgen 14 accreditatiepunten voor deze tweedaagse opleiding.
(Kinder)fysiotherapeuten kunnen deze opleiding zelf ter accreditatie indienen bij het KNGF en ontvangen 14 punten voor deze opleiding.
Reflexintegratie
Rhythmic Movement Training international
RMTi Face the Fear

Thema: Reflexen
Voor meer info, klik hier.
Reflexintegratie RMTi Cursussen
495 euro346,50 euro
Reflexintegratie
Rhythmic Movement Training international
RMTi Making Connections

Thema: Reflexen
Voor meer info, klik hier.
Reflexintegratie RMTi Cursussen
495 euro346,50 euro
Visueel screener & trainer – Nederland
Thema: Zien – Leren doe je met je ogen.
Voor meer info, klik hier.
535 euro374,50 euro
Visueel screener – België
Thema: Zien – Leren doe je met je ogen.
Voor meer info, klik hier.
395 euro276,50 euroDe opleiding “Visueel screener” is opgenomen in het Pro-Q-Kine register. Je krijgt hiervoor 12 punten.
Ruimtelijk zicht & inzicht
Thema: Ruimtelijk (in)zicht
Voor meer info, klik hier.
Ruimtelijk zicht & inzicht
395 euro276,50 euro
Gespecialiseerd
Visueel screener & trainer
Thema: Zien – Leren doe je met je ogen.
Voor meer info, klik hier.
visuele verdiepingscursus
395 euro276,50 euro

Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist – Nederland

Prijs: €3220
Prijs met KMO-portefeuille*: € 2254

GAT-register opleidingen
De opleiding Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist is opgenomen in het GAT-register voor 6.18 GRO punten (SP).

Volg je de opleiding in 2-delen dan gelden deze punten:

 • Psychomotorisch leerspecialist 3.39 GRO punten (SP).
 • Psychomotorisch gedragsspecialist 2.79 GRO punten (SP).

LeesMatrix

Prijs: €495
Prijs met KMO-portefeuille*: €435 / Met 30% korting €304.50

WoordBeeldTrainer

Prijs: €495
Prijs met KMO-portefeuille*: €435 / Met 30% korting €304.50

JaMaRa Rekenen

Prijs: €495
Prijs met KMO-portefeuille*: €435 / Met 30% korting €304.50

DominantieMatrix

Prijs: €495
Prijs met KMO-portefeuille*: €435 / Met 30% korting €304.50

Schrijfmotorische Therapie

Prijs: €495
Prijs met KMO-portefeuille*: €395 / Met 30% korting €276.50

Lateralisatie

Prijs: €495
Prijs met KMO-portefeuille*: €395 / Met 30% korting €276.50

GAT-register opleidingen
De opleiding Reflexintegratie Deskundige RMTi is opgenomen in het GAT-register voor 0.50 GRO punten (SP).

Movement Based Learning

Prijs: €225
Prijs met KMO-portefeuille*: € 225 / Met 30% korting €157.50

RMTi School Readiness

Prijs: €550
Prijs met KMO-portefeuille*: € 550 / Met 30% korting €385.00

KTNO:
De opleiding RMTi School Readiness is geaccrediteerd door KTNO met 29 uur (1 ECTS).

RMTi Level 1 & 2

Prijs: €850
Prijs met KMO-portefeuille*: € 850 / Met 30% korting €595.00

ADAP:
De opleiding RMTi level 1 en 2 is geaccrediteerd door de ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).
Logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten krijgen 21 accreditatiepunten voor deze driedaagse opleiding.

KNGF:
(Kinder)fysiotherapeuten kunnen deze opleiding zelf ter accreditatie indienen bij het KNGF en ontvangen 21 punten voor deze opleiding.

KTNO:
De opleiding RMTi level 1 en 2 is geaccrediteerd door KTNO met 43 uur (1.5 ECTS).

RMTi Level 3

Prijs: €550
Prijs met KMO-portefeuille*: € 550 / Met 30% korting €385.00

ADAP:
De opleiding RMTi level 3 is geaccrediteerd door de ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).
Logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten krijgen 14 accreditatiepunten voor deze tweedaagse opleiding.

KNGF:
(Kinder)fysiotherapeuten kunnen de opleiding RMTi Level 3 zelf ter accreditatie indienen bij het KNGF en ontvangen 14 punten voor deze opleiding.

KTNO:
De opleiding RMTi School Readiness is geaccrediteerd door KTNO met 29 uur (1 ECTS).

RMTi Face the Fear

Prijs: €550
Prijs met KMO-portefeuille*: € 550 / Met 30% korting €385.00

KTNO:
De opleiding RMTi School Readiness is geaccrediteerd door KTNO met 29 uur (1 ECTS).

RMTi Making Connections

Prijs: €550
Prijs met KMO-portefeuille*: € 550 / Met 30% korting €385.00

KTNO:
De opleiding RMTi School Readiness is geaccrediteerd door KTNO met 29 uur (1 ECTS).

Reflexintegratie Behandelaar i.o.

Prijs: €1400
Prijs met KMO-portefeuille*: € 1400 / Met 30% korting €980.00

ADAP:
De gehele opleiding RMTi Reflexintegratie Behandelaar i.o. + opleiding RMTi Reflexintegratie Behandelaar is geaccrediteerd door de ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).
Logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten krijgen 79 accreditatiepunten voor deze 11-daagse opleiding.

KNGF:
(Kinder)fysiotherapeuten kunnen de gehele opleiding RMTi Reflexintegratie Behandelaar i.o + RMTi Reflexintegratie Behandelaar zelf ter accreditatie indienen bij het KNGF en ontvangen 79 punten voor deze opleiding.

GAT-register opleidingen
De opleiding RMTi Reflexintegratie Behandelaar i.o. is opgenomen in het GAT-register voor 2.29 GRO punten (SP).

KTNO:
De volgende opleidingen zijn bij KTNO geaccrediteerd:

  • RMTi Level 1 en 2. 43 uur (1.5 ECTS)

  • RMTi School Readiness. 29 uur (1 ECTS)

 

RMTi Reflexintegratie Behandelaar

Prijs: €1650
Prijs met KMO-portefeuille*: € 1650 / Met 30% korting €1,155.00

ADAP:
De gehele opleiding RMTi Reflexintegratie Behandelaar i.o. + opleiding RMTi Reflexintegratie Behandelaar is geaccrediteerd door de ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici).
Logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten krijgen 79 accreditatiepunten voor deze 11-daagse opleiding.

KNGF:
(Kinder)fysiotherapeuten kunnen de gehele opleiding RMTi Reflexintegratie Behandelaar i.o + RMTi Reflexintegratie Behandelaar zelf ter accreditatie indienen bij het KNGF en ontvangen 79 punten voor deze opleiding.

GAT-register opleidingen
De opleiding RMTi Reflexintegratie Behandelaar is opgenomen in het GAT-register voor 2.89 GRO punten (SP).

KTNO:
De volgende opleidingen zijn bij KTNO geaccrediteerd:

  • RMTi Level 1 en 2. 43 uur (1.5 ECTS)

  • RMTi School Readiness. 29 uur (1 ECTS)

Visueel screener & trainer

Prijs: €625
Prijs met KMO-portefeuille*: €437.50
Ruimtelijk zicht & inzicht

Ruimtelijk zicht & inzicht

Prijs: €495
Prijs met KMO-portefeuille*: €395 / Met 30% korting €276.50
visuele verdiepingscursus

Gespecialiseerd Visueel screener & trainer

Prijs: €495
Prijs met KMO-portefeuille*: € 315,00

Visueel ruimtelijke waarneming en houding

Prijs: €600
Prijs met KMO-portefeuille*: € 420

Masterclass Bioptor

Prijs: €395
Prijs met KMO-portefeuille*: € 276.50

Johansen-IAS

Prijs: €550
Prijs met KMO-portefeuille*: € 385

* 30% retour voor een kleine onderneming in België