Keurmerken & erkenningen

NRTO

Opleidingscentrum Breincentrum is lid van de NRTO.

De geschillencommissie

De leden van de NRTO zijn aangesloten bij de Stichting Geschillen Consumentenzaken. De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen is ingesteld om geschillen tussen de afnemer en aanbieder te beslechten voor zover de geschillen betrekking hebben op de door de aanbieder te leveren of geleverde diensten en/of zaken.

De klachtenprocedure is opgenomen in de brochure “Studeren bij BGL”. Deze is opgenomen onder alle opleidingen.

Unique Child

Unique Child is een dynamische, creatieve praktijk die continu in ontwikkeling blijft en de nieuwste ontwikkelingen in binnen en buitenland volgt.

Zo werkt Fleur onder andere met reflexintegratie:
– Uit Polen, de Verenigde Staten (Dr. Svetlana Masgutova, Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integration: MNRI),
– Uit Amerika (Bonnie Brandes, Quantum Reflex Integration: QRI).
– Uit Australië (Moira Dempsey, Rhythmic Movement Training, RMT). En is ze tevens docent in deze reflexintegratiemethode!

In de praktijk, Unique Child, van Fleur Giesen kun je terecht voor begeleiding bij leer- en/of gedragsproblemen….

Ook les geven?

Om een gecertificeerd, ervaren en deskundig Breincentrum docent te worden en één of meerdere van de Breincentrum cursussen te kunnen geven op je eigen locatie, dien je de volgende stappen te doorlopen.

  1. Opleiding volgen:
    Leuk dat je de ambitie hebt om lesgever bij Breincentrum te worden. De eerste stap is om de Jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist” te volgen.

    Daardoor leer je alle verbanden zien tussen de ontwikkeling van een kind en leer- en gedragsproblemen. Geleerd wordt hoe het één in relatie staat tot het ander en wat er praktisch gedaan kan worden om de ontwikkeling zo te veranderen dat daarmee ook de leer- en gedragsproblemen verdwijnen….

Bring a friend

Aanvullend op de algemene voorwaarden zijn de volgende punten van toepassing op de bring a friend actie:

1. De bonus van € 150 geldt alleen voor bestaande en voormalige Breincentrum cursisten welke een nieuwe jaaropleiding cursist aandragen.
2. De bonus geldt uitsluitend wanneer de nieuwe cursist daadwerkelijk de eerste lesdag heeft gehad.
3. De bonus wordt uitgekeerd na de eerste lesdag van de cursist.
4. De bonus geldt uitsluitend voor inschrijvingen van de jaaropleidingen, niet voor andere cursussen of opleidingen.
5. Een ‘nieuwe cursist’ is iemand die nooit een ander onderdeel van de jaaropleiding heeft gevolgd.
6. Voormalige cursisten mogen meerdere nieuwe cursisten aandragen.
7. Alleen aanmeldingen van nieuwe cursisten welke na 20 augustus 2017 zijn aangemeld komen in aanmerking voor de bonus.
8. Wanneer een bestaande cursist meerdere personen aandraagt welke zich allemaal voor de jaaropleiding inschrijven ontvangt de oud cursist een bonus van € 150 per aangebrachte cursist.
9. De “Bring-a-friend” actie geldt niet voor jaaropleidingen, waarop al een korting wordt gegeven omdat er reeds onderdelen van de opleiding gedaan zijn. Bijvoorbeeld een nieuwe cursist meldt zich aan, maar heeft al de JaMaRa Rekencoach opleiding gedaan. Deze cursist ontvangt dan een korting in verband met de reeds gevolgde cursus. Dan ontvangt de oud cursist geen bonus.