Opleiding Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist:

Wil jij ook psychomotorisch, bewegend en efficiënt leer- en gedragsproblemen leren remediëren? 

Wist je dat als het lijf en het brein niet met elkaar samenwerken er veel problemen kunnen ontstaan op sociaal-emotioneel, motorisch en cognitief gebied? Je hebt vast wel gehoord van ADHD, ADD, hoogsensitiviteit, autisme en dyslexie. In deze opleiding leer je waarom het essentieel is dat er een goede samenwerking tussen het lijf en het brein plaatsvindt. En hoe je de leer- en gedragsproblemen kunt aanpakken, zodat ze verdwijnen en de achterstanden worden ingehaald. 

Bij Breincentrum kun je diverse opleidingen volgen die met het “brein” te maken hebben. Alle opleidingen geven inzicht in de basis van het fundament van een kind.Opleiding Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist

Opleiding Psychomotorisch leer- en gedragsspecialistWe richten ons in deze opleiding op de fundamenten om tot leren en ontwikkelen te komen. Wat hebben we bijvoorbeeld nodig om te kunnen leren lezen? Wat dacht je van een goede samenwerking tussen de beide hersenhelften, neurologische rijping (reflexen en ontwikkelingsfasen), visuele informatieverwerking, auditieve informatieverwerking en ruimtelijke ontwikkeling.
Wij gaan tijdens deze opleiding alle facetten leren die van belang zijn voor een kind om in balans te zijn, zichzelf te kunnen zijn en stevig in zijn schoenen te staan. Pas dan kan een kind tot leren komen!
Tijdens deze opleiding leer je welke ingrediënten er nodig zijn voor het leggen van een goed fundament voor de ontwikkeling van een kind. Je kunt de ingrediënten voor de appeltaart (bekijk het filmpje op de homepage) vergelijken met het fundament van een huis. Dat fundament moet heel stevig zijn voor je in groep 3 leert rekenen, lezen en spellen.
Deze ontwikkeling moet het kind goed hebben doorlopen.
Ontbreekt er één ingrediënt dan is de smaak uit balans. Of anders gezegd, als deze basis niet stevig is, dan zal je huis een keer instorten. Zodra het duidelijk is welke bouwsteen extra aandacht nodig heeft, kunnen oefeningen worden gedaan om het verder te ontwikkelen.
Leren begint dus bij een goed fundament!
Bij psychomotoriek draait het om de samenwerking tussen lijf en brein. We gaan dan ook leren hoe we het lijf en het brein met elkaar in verbinding kunnen brengen om tot leren en ontwikkelen te komen. We zetten de natuurlijke ontwikkeling van lichaam en brein weer op het juiste spoor.  Het brein stuurt het lichaam aan en door de bewegingen van het lichaam te ervaren en te ontdekken leert het brein. Wat een mooi systeem!

Herken je ook het volgende bij kinderen?

Het gedrag van het kind is niet het probleem, het is het antwoord. Het gedrag is de sleutel om erachter te komen wat de oorzaak is van het probleem.Opleiding Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist
 • Weinig zelfvertrouwen.
 • Last van faalangst.
 • Leerproblemen: bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie.
 • Gedragsproblemen: bijvoorbeeld ADHD, ADD of Autisme.
 • Moeite met concentreren.
 • Hoogsensitief.
 • Werkgeheugenproblemen.
 • Auditieve verwerkingsproblemen.
 • Gevoelig voor licht, geluid of aanraking.
 • Motorisch onhandig.

Wil je ook dat je…

 • Grip krijgt op de kinderen.Opleiding Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist
 • Bij kinderen het zelfvertrouwen kunt laten groeien en ze weer kunt laten stralen.
 • Een goede basis legt voor het leren en ontwikkelen bij kinderen!

Ga dan werken (en eerst studeren) als Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist:

Ontdek dat een kind dat moeite heeft met lezen, niet per definitie dyslexie hoeft te hebben. Vaak liggen aan leesproblemen vooral visuele problemen ten grondslag, zoals problemen met het maken van saccades (oogsprongetjes) en oogvolgbewegingen, wat nodig is om goed en vlot over de regel te kunnen lezen. Richten de ogen bijvoorbeeld niet goed, dan leest het kind steeds op de volgende regel verder. En als de ogen niet goed samenwerken dan dansen de letters op het papier. Dat betekent niet dat het kind een bril nodig heeft of dyslexie heeft, maar dat er gewerkt moet worden aan de neuromotorische ontwikkeling (reflexen) en de visuele vaardigheden.
Je leert heel breed kijken en dwarsverbanden leggen tussen alle elementen, zodat je de oorzaak van het probleem kunt aanpakken. Schrijven bijvoorbeeld is niet alleen een motorisch probleem. Een slecht handschrift kan veroorzaakt worden door het niet goed samenwerken van de ogen, doordat er nog reflexen actief zijn (zoals de handsgrasp) of doordat er ruimtelijk inzicht problemen zijn.
Vanuit de bouwstenen van de kinderontwikkeling (reflexen) wordt de ontwikkeling van het zien, horen, voelen, kortom de hele sensomotoriek in verband gebracht met leer-, ontwikkelings- en gedragsproblemen.
Via een uitgebreide diagnostiek leer je hoe je een praktisch handelingsplan kunt opstellen en uitvoeren. Als een rode draad lopen vaardigheden uit de ontwikkelingspsychologie, optologie, reflexintegratietherapie, motorische remedial teaching, sensorische integratie en breinstimuleringmethoden door deze aanpak.
Als psychomotorisch leer- en gedragsspecialist kun je testen afnemen en via gerichte (bewegings)oefeningen spelenderwijs werken aan het versterken van de hersenverbindingen, aan het ruimtelijk bewustzijn, aan het lichaamsbesef om daarmee de cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren.
Je leert op een andere manier, met een nieuwe aanpak (JaMaRa rekenen, Leesmatrix en WoordBeeldTrainer) kinderen rekenen, lezen en spellen. We bieden de stof aan in de juiste ontwikkelingsfase en werken met oefeningen uit het dominantiepatroon om het lijf en het brein te versterken. Op deze manier kan elk kind leren rekenen, spellen en lezen!  Een psychomotorisch leer- en gedragsspecialist brengt een kind weer in balans, zodat er wel uit komt wat er in zit!
Een psychomotorisch leer- en gedragsspecialist staat open voor ieder kind omdat ieder kind uniek en bijzonder is. De aanpak die je leert is dan ook voor ieder kind uniek. Kinderen worden via spel en bewegingsactiviteiten uitgenodigd om hun cognitieve, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden te vergroten.
De kinderen vinden de begeleiding leuk omdat ze worden uitgedaagd met spel en beweging. Ontdekken, spelen en leren gaan hand in hand. Doordat het kind succeservaring op kan doen, krijgt het weer meer zelfvertrouwen en wordt leren weer leuk.
Ben je al leerkracht, intern begeleider, hulpverlener, kindercoach, logopedist, psycholoog, orthopedagoog of werk je al in de kinderopvang dan is de opleiding tot psychomotorisch leer- en gedragsspecialist een hele mooie aanvulling om te gebruiken bij het werken met kinderen.

De modulen waaruit deze opleiding bestaat:

 • Visuele screening en training. 
  Opleiding Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist
 • JaMaRa Rekenen. 
 • DominantieMatrix. 
 • Movement Based Learning.
 • Schrijfmotorische therapie. 
 • Ruimtelijk zicht & inzicht. 
 • Visuele screening en training verdiepingscursus. 
 • WoordBeeldTrainer.
 • Leesmatrix Coach. 

Je kunt er ook voor kiezen om alleen één of meerdere van deze modulen ‘los’ te volgen.

Download hieronder de flyer voor de opleiding tot psychomotorisch leer- en gedragsspecialist:

Folder-jaaropleiding-sept2018

Accreditatie:

De Opleiding Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist wordt verzorgd door Breincentrum. Dit opleidingscentrum staat geregistreerd als aanbieder van opleidingen en trainingen in het register van CRKBO.

De Opleiding Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist is gevalideerd en voor 218 RU ( Register Uren ) opgenomen in Registerleraar.nl

Schrijf je hier in!

About Breincentrum

Breincentrum is gespecialiseerd in opleidingen voor leerkrachten. Breincentrum biedt de ingrediënten voor een goede ontwikkeling voor een kind. Wij bieden een brede scholing op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen.

Breincentrum : The Best courses you get!

Geregistreerd bij:


 

Featured Testimonial

Afgelopen woensdag de JaMaRa rekencursus gevolgd bij Fleur. Geweldig! Heel leerzaam en...Read more

Marina Cornelissen

RT Praktijk eXtra

Like ons op Facebook

top
X