Zoek jouw Opleidingen

Algemeen

Ademzorg voor Kids Light Coach

“Alles begint met adem, ook de hulpverlening”: Will Missot. Will Missot geeft deze nieuwe, interessant opleiding tot “Ademzorg voor Kids Light”.

Wil je ook weten wat de relatie kan zijn tussen de ademhaling en leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen? En wil je leren hoe je via interventie en oefeningen kinderen van deze problematiek af kunt helpen?

Vanaf 1995 is Will Missot, bij gaan houden hoe in zijn praktijk aangemelde kinderen ademen. Nu, 10.000 kinderen verder, weet hij dat 30% van hen verkeerd ademt en dat 15% daar ook nog eens slecht door slaapt. En dat er een levensgrote link is tussen de ademhaling, slaap, leren, concentratie, geheugen en gedrag. Deze kinderen hebben meestal weinig aan de standaard zorg bij leer- en gedragsproblemen, omdat die zorg vrijwel nooit de ademhaling erbij betrekt als mogelijke (mede)oorzaak. Sinds Will Missot in zijn praktijk de ademhaling opnam in de aanpak heeft hij ongelooflijke positieve dingen zien gebeuren bij kinderen die al jaren begeleid werden zonder dat het iets had opgeleverd.

Leuk weetje:

Wist je dat adem en leer- en gedragssproblemen vaak met elkaar in verbinding staan?

Over de opleiding:

Ga dan werken als Ademzorg voor Kids Light Coach:

In de opleiding “Ademzorg voor kids” leer je kennismaken met de principes van juist ademen en ademontregeling bij kinderen.

Voorheen bevatte deze opleiding ook de ademhaling van en oefeningen voor volwassenen, maar in deze opleiding gaat het alleen over de ademhaling van kinderen.

Ademzorg voor kids past in een brede diagnosestelling en aanpak van leer- en gedragsproblemen bij kinderen.

Vanuit verkeerd ademen kunnen heel veel problemen ontstaan met betrekking tot concentratie, kortetermijngeheugen, gehoorproblematiek (buisjeskinderen), visueel functionele problemen (o.a. astigmatisme en wazig zicht), gedrag (agressie, woede, maar ook depressiviteit) en lusteloosheid.

De opleiding is opgebouwd vanuit wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de relaties leer- en gedragsproblemen en adem- en slaapgedrag.

Door een combinatie van slaapinterventie, reflexintegratie, ademoefeningen, bewegen, ontspannen en veranderingen in de voeding leer je in deze opleiding verbetering aan te brengen in gedrag, de concentratie, de executieve functies inclusief kortetermijngeheugen en automatiseren.

Een verkeerde ademhaling overdag en/of tijdens de slaap kan zorgen voor tekorten aan bepaalde mineralenverbindingen waardoor essentiële neurotransmitters minder goed werken. Dit draagt dan bij aan leer- en gedragsproblemen. Uiteraard leer je in deze opleiding hoe je dat kunt aanpakken en oplossen.

In “Ademzorg voor kids” krijg je handvatten en tools aangaande de link tussen slaap, adem, voeding, neurotransmitters, slaapgolven, het glympatic system, concentratie, kortetermijngeheugen, automatiseren, adhd, add en gedrag.

De ademoefeningen bevatten elementen uit de Buteykotherapie, de kinderyoga, de Middendorftherapie en de van Dixhoorntherapie.

Prijzen en details:

Wie kan aan de opleiding deelnemen: 
De opleiding is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, psychologen, kinderkinesisten en logopedisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Niveau: post HBO.

Lesmateriaal: 

Je ontvangt een hand-out per e-mail.

Certificering: 
Na het afronden van deze scholing ontvang je een evaluatieformulier. Na het invullen hiervan ontvang je digitaal het certificaat: “Ademzorg voor Kids”. Je wordt dan ook als Ademzorg voor Kids Coach vermeld op het landelijk overzicht van Breincentrum: https://www.breincentrum.com/zoek-een-coach/

Je ontvangt tevens het logo van de “Ademzorg voor Kids Coach” zodat je dat op je website kunt vermelden, om zo goed zichtbaar te zijn voor ouders die hulp zoeken voor hun kind.

Studiebelasting: 
16 uur en 15 minuten, verdeeld over 5 bijeenkomsten via ZOOM van 3 uur en 15 minuten.
Studiebelasting buiten de opleiding bedraagt 15 uur en 45 minuten. Deze bestaat uit geleerde testen en oefeningen doornemen (5 uur), afnemen testen bij proefpersonen (4 uur), doornemen literatuur (2 uur), oefentraject doorlopen met een proefpersoon (4 uur en 45 minuten). Totaal 32 uur.

Nadat de opleiding gevolgd is kan er ingelogd worden op de facebookgroep voor Ademzorg voor Kids Coaches. Daar vindt nazorg plaats met betrekking tot vragen of andere items door middel van collegiale consultatie.

Jaarlijks kun je deelnemen aan een terugkomdag (kosten 99 euro), waarbij er ruimte is voor het bespreken van casussen en om te netwerken met collega’s. Tevens worden nieuwste ins- en outs met betrekking tot de scholing van Breincentrum onder de aandacht gebracht.

Data: Zijn nog niet bekend.

Tijden: 08.15u (inloop/vragenkwartiertje) 08.30u (start) – einde opleiding 11.45u.

Locatie: Online (via Zoom)

Docent: Will Missot

Prijs opleiding: introductieprijs 225 euro.

Accreditaties en erkenning (en):

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van opleidingen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Breincentrum is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Breincentrum® bezit het NRTO-keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breincentrum® voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

Inschrijven (data en locatie):

Datum Locatie Instructeur Prijs Inschrijven
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe opleiding datums bekend

Schrijf mij in voor de interesselijst