Zoek jouw Opleidingen

Algemeen

DominantieMatrix

Met de DominantieMatrix ontdek je op welke manier je voelt, denkt, doet en wat voor persoonlijkheid je bent.

Zou het niet handig zijn als jeugd- en gezinsprofessional of als kindercoach, dat je weet wat je kunt doen als iemand in een stresssituatie terecht komt en bijvoorbeeld niet meer uit zijn woorden kan komen of als iemand van zichzelf vindt dat hij dom is. Faalangst, onzekerheid en agressief of teruggetrokken gedrag liggen op de loer. Kinderen met deze symptomen hebben van de spanning vaak last van buikpijn. Misschien hebben ze al een faalangsttraining achter de rug die niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Wat kunnen we dan nog doen om hen te helpen..? We moeten het probleem aanpakken bij het fundament (de basis). Dat doen we met de DominantieMatrix.

Als leerkracht, logopedist of orthopedagoog kan het heel handig zijn om te weten op welke manier een kind het beste leert. Hoe presteert het kind onder stress of als het juist ontspannen is? Wat zijn de blokkades en waarom lukt het leren niet? Denk eens aan de kinderen die in de klas het hele jaar door prima functioneren,  maar tijdens de Cito- of Niotoetsen hopeloos falen. Wat is de optimale plek in de klas? Wat kan er gedaan worden om beter functioneren op school mogelijk te maken?

Sociaal-emotionele problemen en leerproblemen gaan hand in hand. Het is een eenheid, het één heeft invloed op het ander. Met de DominantieMatrix pak je beide problemen aan. We hebben één doel: het kind weer in zijn eigen kracht zetten, zodat het vol zelfvertrouwen kan groeien en bloeien!

Leuk weetje:

Binnen het speciaal onderwijs kom je bij 80% van de leerlingen hetzelfde dominantiepatroon tegen: het blokkademodel. Dat is niet toevallig. Als je weet met welk patroon je te maken hebt kun je ook gerichte en zinvolle actie ondernemen. Je kunt ouders en kinderen heel precies vertellen wat er aan de hand is met betrekking tot sociaal-emotionele-, concentratie- of leerproblemen. Daar kun je heel gericht aan gaan werken. Geen vaag verhaal meer over “het zit er wel in maar het komt er niet uit”, maar een heldere analyse met duidelijke handvatten en oefeningen.

Herken je dit…?

Kinderen (of volwassenen) die…:

 • Heel faalangstig zijn en weinig zelfvertrouwen hebben.
 • Alleen maar kijken en vrijwel nooit iets zeggen.
 • Niet lijken te luisteren.
 • Er altijd doorheen moeten praten in de klas of op het werk.
 • Niet stilzitten als hen iets verteld wordt.
 • Letters en cijfers blijven spiegelen.
 • Tijdens een uitleg altijd ergens aan willen blijven friemelen.
 • Op een specifieke plaats willen zitten in de klas of tijdens een vergadering op het werk. Liefst vooraan of juist achteraan. Links of rechts in de hoek.
 • Hoogbegaafd zijn, maar toch tegen allerlei problemen aanlopen.
 • Eerst alles op moeten schrijven voordat het beheerst en gekend wordt, terwijl anderen het hardop tegen zichzelf moeten zeggen.
 • Een belangrijke presentatie hebben en ineens niet meer uit hun woorden kunnen komen.

Wil je ook dat je…

 • Een persoon kunt ondersteunen in zijn fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.
 • Weet welke dominantieprofielen kinderen en volwassenen kunnen hebben en hoe je die kunt inzetten om hen te ondersteunen.
 • Kinderen en volwassenen onder stress kunt helpen om rustig te blijven en om toegang te houden tot hun verworven kennis, want bij stress valt de verbinding in de hersenen met de cognitieve kennis weg en kun je een black-out krijgen.
 • De concentratie van kinderen en volwassenen kunt verbeteren.
 • De faalangst de baas wordt.
 • Het zelfbeeld van een persoon verbetert.

Over de opleiding:

Ga dan werken met de DominantieMatrix:

De linker- en rechterhersenhelft werken samen. Het is zo dat er een voorkeur optreedt, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dat wordt bepaald door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft. Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen, schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en kan logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien.

Ben je rechtsgericht (beelddenker) omdat de rechterhersenhelft dominant is, dan werk je het liefst van rechts naar links. Tegen de stroom in als het ware. Spiegelingen (b/d) en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Ook kan het daardoor voorkomen dat optellen wel lukt, maar aftrekken een stuk moeilijker is. Of dat rekenen en klokkijken niet gemakkelijk zijn, omdat je letterlijk anders tegen de cijfers en getallen aankijkt. Tijdsbesef kan zich daardoor moeizamer ontwikkelen dan gewenst. Ruimtelijke begrippen als meer en minder, links en rechts, onder en boven, voor en achter zijn dan verwarrend. Zo kunnen er problemen ontstaan op reken en taalgebied.

Dominantie:

dominantie test

Maar dominantie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet- en oordominantie. In totaal zijn er 32 combinaties mogelijk:

– 16 rechterhersenhelft combinaties

– 16 linkerhersenhelft combinaties

De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. En of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen of combinaties ervan. Of je vooraan of juist beter achteraan kan zitten in de klas of helemaal links of rechts.

DominantieMatrix:

Met de DominantieMatrix kan bepaald worden wat iemands dominantieprofiel is. Dominanties beperken zich niet alleen tot de hersenhelften. Zo heb je ook een dominante hand, voet, oog en oor. Zo zijn er in totaal 32 verschillende dominantieprofielen mogelijk. Het dominantieprofiel geeft inzicht in de leerstijl, interesses, gedrag, concentratie en persoonlijkheidsontwikkeling van een persoon. Maar ook hoe we omgaan met onze relaties, hoe we werken, spelen en leren in nieuwe en stressvolle situaties en hoe we daar mee om gaan.  De dominanties van oog, hand, oor en voet bepalen ook hoe je leert: door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door te doen. Zo heeft iedereen een unieke leerstijl. Je dominantieprofiel is jouw manier van voelen, denken en doen.

Zou het niet handig zijn als je weet hoe een kind het beste leert? En hoe het presteert onder stress of als het juist ontspannen is? Wat de optimale plek in de klas is? Wat je kunt verwachten als je het kind in staat stelt om aan het dominantieprofiel tegemoet te komen? En wat eraan gedaan kan worden om beter functioneren op school mogelijk te maken? Leer dan werken met de DominantieMatrix!

Na de opleiding kun je:

 • De ontwikkelingsfasen van een kind herkennen aan de hand van de theorie van Mesker en Hendrickx. 
 • Het verloop van de lateralisatie-ontwikkeling herkennen in relatie tot rijping van het kind om zich te kunnen gaan ontwikkelen. 
 • Op individuele basis testen, het dominantiepatroon bij iemand vaststellen en maatregelen nemen bij problemen die daar verband mee houden.
 • De testgegevens invoeren in het webbased DominantieMatrix programma, waarna je een verslag voor je cliënt kunt schrijven en weet welke oefeningen je in moet zetten om de persoon in balans te brengen, zodat hij goed kan functioneren. 
 • Naast een stuk gedegen onderbouwing praktische oefeningen in zetten. De technieken en maatregelen die in de opleiding aan bod komen: reflexintegratie-oefeningen, Meskerbord, kinesiologische oefeningen, stressreguleringstechnieken, motorische training, sensomotorische training, lateralisatietraining, oogtraining en ontspanningsoefeningen via ademtechnieken. Daardoor wordt in stresssituaties een betere samenwerking tussen de rechter- en linkerhersenhelft mogelijk gemaakt.
 • Het hele sensomotorisch functioneren activeren op een zodanige wijze, dat de problematiek die voortkomt uit een minder gunstig dominantiepatroon doeltreffend wordt aangepakt. 
 • Zes warming-up oefeningen toepassen om de persoon in balans te brengen, om de rijping verder op gang te brengen en om bijvoorbeeld het lateralisatieproces of de samenwerking van de hersenen te bevorderen.
 • De persoon in balans brengen. Bij sociaal-emotionele en leerproblemen is er vrijwel altijd sprake van een onbalans. 

Prijzen en details:

Wie kan aan de opleiding deelnemen: 
De opleiding is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, psychologen, kinderkinesisten en logopedisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Toelatingseisen: Opleiding en ervaring op HBO niveau: richting pedagogiek, logopedie, psychologie, coaching, PABO of lerarenopleiding.

Niveau: post HBO.

DominantieMatrix

Lesmateriaal:

Elke cursist ontvangt de volgende materialen:

 • Een pen en map met de hand-out van de presentatie en alle test- en oefenbladen.
 • Je krijgt 3 maanden een licentie voor het gebruik van de webbased software DominantieMatrix met 2 leerling accounts GRATIS.
 • Certificaat te downloaden in online account.

Aanvullend lesmateriaal:

Het is mogelijk om extra aanvullend lesmateriaal bij te kopen. Het gaat om de volgende producten:

Certificering: 
Na het afronden van deze scholing ontvang je het certificaat: “DominantieMatrix Coach”. Je wordt dan ook als DominantieMatrix Coach vermeld op het landelijk overzicht van Breincentrum: https://www.breincentrum.com/zoek-een-coach/

Je ontvangt tevens het logo van de “DominantieMatrix Coach” zodat je dat op je website kunt vermelden, om zo goed zichtbaar te zijn voor ouders die hulp zoeken voor hun kind.

Studiebelasting: 
Een opleidingsdag van 6 uur, waarbij u tussendoor kunt genieten van een heerlijke lunch!
Studiebelasting buiten de opleiding bedraagt 8 uur. Deze bestaat uit het in kaart brengen van het dominantieprofiel bij proefpersonen (2 uur), oefeningen doornemen en inoefenen (1 uur), doornemen literatuur (2 uur), oefentraject doorlopen met een leerling (3 uur). 

Nadat de opleiding gevolgd is kan er ingelogd worden op de facebookgroep voor Dominantiematrix Coaches. Daar vindt nazorg plaats met betrekking tot vragen of andere items door middel van collegiale consultatie.

Jaarlijks kun je deelnemen aan een terugkomdag (kosten 99 euro), waarbij er ruimte is voor het bespreken van casussen en om te netwerken met collega’s. Tevens worden nieuwste ins- en outs met betrekking tot de scholing van Breincentrum onder de aandacht gebracht.

Lestijden: Tijden zijn van 9.15u (inloop), 09.30u start tot 16.00u einde van de opleidingsdag. 

Prijs opleiding: 495 euro.

Voor Belgen met KMO-portefeuille: 435 euro.

Betaal met KMO-portefeuille (voor Belgen) totaal maar 304,50 euro, voor kleine ondernemingen (geniet 30% steun).

Accreditaties en erkenning (en):

Geaccrediteerd door de kmo-portefeuille:

Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Wil jij ook jouw Vlaamse bedrijf laten groeien en naar een hoger niveau brengen? Laat je dan bijscholen bij Breincentrum®.

Wij zijn geaccrediteerd door de kmo-portefeuille, waardoor je als Belgische ondernemer financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kan dat deze opleiding zijn. Wil jij ook de kwaliteit van je bedrijf verbeteren, schrijf je dan in voor de jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist”.

Indien je een eigen bedrijf hebt in België en met de kmo-portefeuille betaalt, het registratienummer van Opleidingscentrum Breincentrum® is DV.0237638

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is €7.500 euro.

Lees hier hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Meer informatie vind je op de website van kmo: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Kijk hier in een filmpje hoe het in zijn werk gaat:

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van opleiding en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Breincentrum is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Breincentrum® bezit het NRTO-keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breincentrum® voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

Inschrijven (data en locatie):

Volg deze opleiding direct via e-learning: Volg nu direct de e-learning
Datum Locatie Instructeur Prijs Inschrijven
02-12-2024 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 495,00