Zoek jouw Opleidingen

Algemeen

Ademzorg voor Kids Coach

“Alles begint met adem, ook de hulpverlening”: Will Missot. Will Missot geeft deze nieuwe, interessant opleiding tot “Ademzorg voor Kids Coach”.

Ademen en leer- en gedragsproblemen is een verbinding die slechts bij weinigen bekend is, maar veel vaker voorkomt dan de meesten denken. De aandacht voor ademproblematiek als oorzaak voor ontwikkelings- en leerproblemen is bekend bij de wetenschap. Maar nog niet in het onderwijsveld. Het is hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Als eerste initiatief heb ik in 2020 de Facebookgroep CNLS Ademtherapie voor professionals opgericht, die nu bijna 200 leden telt en ben ik gratis zoomsessies gaan geven om het belang van ademen in relatie tot leer- en gedragsproblemen onder de aandacht te brengen. Maar dat is niet genoeg, want er moet geleerd worden hoe de meestal verborgen ademproblematiek geobserveerd, gediagnostiseerd en aangepakt kan worden.  Vandaar deze opleiding.

We hebben het niet over ademproblematiek en gezondheidsklachten zoals bijvoorbeeld astma. Nee, het gaat puur om de grote invloed van ademen op leren lezen, rekenen, spellen en op concentratie, automatiseren en gedrag (adhd, add, agressie, irritatie, motivatie).

In de opleiding leer je kennismaken met de principes van juist ademen en ademontregeling. Je leert je eigen ademvaardheid vergroten door een praktische invulling vanuit een brede theoretische basis.

Vervolgens worden de verbindingen gelegd tussen ademen, slapen, voeding, leerproblemen en gedrag.

Leuk weetje:

Wist je dat adem en leer- en gedragssproblemen vaak met elkaar in verbinding staan?

Over de opleiding:

Ga dan werken als Ademzorg voor Kids Coach:

Ademzorg voor Kids richt zich op een brede diagnosestelling en aanpak van leer- en gedragsproblemen bij kinderen.

Vanuit verkeerd ademen en slaapademen ontstaan heel veel problemen met betrekking tot concentratie, kortetermijngeheugen, gehoorproblematiek (buisjeskinderen) en uitval binnen de executieve functies, visueel functionele problemen (o.a. astigmatisme, wazig zicht  en keratoconus), gedrag (agressie, woede, maar ook depressiviteit) en lusteloosheid. Maar ook zoiets naars als bedplassen heeft een nadrukkelijke link met verkeerd ademen!

De opleiding is opgebouwd vanuit wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de relaties leer- en gedragsproblemen en adem- en slaapgedrag.

Door een combinatie van slaapinterventie, reflexintegratie, ademoefeningen, bewegen, ontspannen, suppletie en veranderingen in de voeding leer je verbetering aan te brengen in de concentratie, de executieve functies inclusief kortetermijngeheugen en automatiseren en gedrag.

Je leert de verbanden kennen tussen neurotransmitters zoals serotonine en melatonine, en leren en gedrag.

Een verkeerde ademhaling overdag en/of tijdens de slaap kan zorgen voor tekorten aan bepaalde mineralenverbindingen waardoor essentiële neurotransmitters minder goed werken. Dit draagt dan bij aan leer- en gedragsproblemen. Uiteraard leer je in deze opleiding hoe je dat kunt aanpakken en oplossen.

In Ademzorg voor Kids krijg je handvatten en tools aangaande de link tussen slaap, adem, voeding, neurotransmitters, slaapgolven, het glympatic system, concentratie, kortetermijngeheugen, automatiseren, adhd, add en gedrag.

Certificering als Ademzorg voor Kids Coach vindt plaats na inlevering van een aantal casussen.

Prijzen en details:

Wie kan aan de opleiding deelnemen: 
De opleiding is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, fysiotherapeuten, osteopaten, psychologen, kinderkinesisten en logopedisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Toelatingseisen: Opleiding en ervaring op HBO niveau.

Niveau: post HBO.

Studiebelasting: 
Er zijn zes zoombijeenkomsten van 3 uur en 15 minuten.

Data: 10 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november en 21 november 2022.

Lestijden: De zoombijeenkomsten starten om 08:15u (“inloop/vragenkwartiertje”) en om 08:30u starten we met de opleiding. We eindigen rond 11.45u.

Prijs opleiding: 645 euro. Let op het is niet mogelijk om hier STAP-budget voor aan te vragen.

Accreditaties en erkenning (en):

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van opleidingen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Breincentrum is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Breincentrum® bezit het NRTO-keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breincentrum® voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

Inschrijven (data en locatie):

Datum Locatie Instructeur Prijs Inschrijven
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe opleiding datums bekend

Schrijf mij in voor de interesselijst