Zoek jouw Opleidingen

Algemeen:

LeesMatrix 

De LeesMatrix is een remediërende leesaanpak voor kinderen met lees- en spellingproblemen.

Een heleboel kinderen met leesproblemen kunnen in het begin van het leesproces in groep 3 nog wel mee. Dan gaat het nog langzaam, maar rond de kerst gaat het tempo omhoog. En als er dan in dat tempo nieuwe woorden aangeboden worden, dan haken ze af. Bij een heleboel kinderen met leesproblemen ga je rond de kerst uitval merken omdat ze de visuele en auditieve verwerkingssnelheid niet meer kunnen bijbenen.

In deze opleiding wordt via wetenschappelijk onderbouwde technieken het leren lezen benaderd. Met de LeesMatrix aanpak is de koppeling tussen het verwerken van de visuele en auditieve informatie en het verbaliseren ervan de sleutel om tot lezen te kunnen komen.

Als een kind niet mee kan komen in de klas, dan moeten we het leren lezen anders aan gaan bieden. De gangbare manier om via hakken en plakken te leren lezen is dan niet toereikend. We gaan het via de LeesMatrix aanbieden. Eerst het gehele woord aanbieden en dan pas de delen. Kinderen met bijvoorbeeld dyslexie of TOS zijn erg gebaat bij deze methode. Wij hebben een apart flitsprogramma ontwikkeld voor de spellende en radende lezer: “LeesMatrixFlits”. Ook spellende en radende lezers kun je met de LeesMatrix vooruit helpen!

Eerst gaan we ontdekken waardoor het komt dat het leren lezen niet lukt. We gaan het visuele en auditieve systeem van het kind testen. Zo breng je o.a. in kaart of het kind met twee ogen goed dichtbij op de juiste afstand op het boek kan richten, goed scherp kan stellen en of de ogen goed kunnen samenwerken.

Om te leren lezen is de auditieve verwerkingssnelheid van belang. Hoe snel kan een kind auditieve informatie verwerken? Er kunnen zo een paar kinderen in je klas zitten voor wie de instructie te snel gaat. Ze kunnen de informatie niet zo snel opnemen en verwerken. Leer tijdens deze opleiding de auditieve informatieverwerkingssnelheid testen en trainen. In ons ontwikkelde programma: “AudioVariaTest” test je een aantal van deze auditieve aspecten bij het kind. En bij uitval ga je o.a. de auditieve verwerkingssnelheid en het auditieve geheugen trainen met “AudioVariaTrain”.

We kijken ook naar de neuro-senso-motorische ontwikkeling (de reflexen) en bijvoorbeeld het lateralisatieproces. De Babkin Palmomental reflex heeft een relatie met hand, mond, kaak en nek. Testen deze opleiding leer je deze reflex testen en leer je oefeningen om deze reflex te integeren. Uiteraard heeft deze reflex een invloed op de spraak. Horen en spraak zijn onlosmakelijk verbonden. We brengen ook de vormbesefontwikkeling in kaart en koppelen dat aan reflexintegratie met een link naar de auditieve, visuele, motorische en de cognitieve ontwikkeling.

Leuk weetje:

Wist je dat als je geen goede saccades (oogsprongen) kunt maken, je bijvoorbeeld steeds op de volgende regel verder leest. Je woordjes herhaalt of maar spellend blijft lezen.

Wist je dat als je een langzame auditieve verwerkingssnelheid hebt, je het woord “markt” als “mart” kunt horen. Je mist letters!

Herken je dit…?

Kinderen die…:

 • Wel woorden kunnen hakken met lezen, maar niet kunnen plakken.
 • Bij lezen of spelling steeds letters overslaan of niet opschrijven: “markt” wordt “mart”.
 • Langzaam, spellend blijven lezen.
 • Steeds op de volgende regel verder lezen.
 • Lezen niet leuk vinden.
 • Tot de kerst nog aardig meekomen in groep 3, maar dan afhaken.
 • Faalangst hebben ontwikkelt bij het lezen.

Wil je ook dat je…

 • Kinderen kunt helpen om weer plezier te krijgen in lezen.
 • Kinderen weer vertrouwen geeft dat ze kunnen lezen.
 • Het leestempo van kinderen kunt verbeteren.
 • De radende en spellende lezer gericht kunt helpen met een verschillende aanpak.
 • De auditieve en visuele verwerkingssnelheid van kinderen kunt verbeteren.
 • Het auditieve werkgeheugen van kinderen kunt verbeteren.
 • Kinderen vanaf de basis (het fundament) kunt helpen met gerichte oefeningen om de neuro-senso-motorische ontwikkeling (reflexen) te bevorderen.

Inhoud:

Ga dan werken met de LeesMatrix:

Op scholen wordt al sinds jaar en dag bekeken of een kind voldoet aan de leesvoorwaarden. Desondanks vallen jaarlijks heel wat kinderen in groep drie en vier uit op het leesgebied. Die leesvoorwaardentestjes, daar heb je niet zo veel aan. Er moet op een andere manier bekeken worden of een kind ver genoeg ontwikkeld is om bepaalde taken die leren lezen met zich meebrengt te kunnen uitvoeren. Simpel gezegd: een kind dat kan hakken (een woord in klanken benoemen) hoeft nog niet vanzelfsprekend een kind te zijn dat ook kan plakken (van klanken een woord maken). De reden? Het betreft twee verschillende vaardigheden, gekoppeld aan twee opeenvolgende mentale ontwikkelingsstadia. Pas als je in staat bent om te bepalen of een kind daadwerkelijk in het juiste stadium verkeert, is het verantwoord om met dit kind op leesgebied methodisch aan de slag te gaan.

Tijdens deze opleiding leer je vaststellen of een kind zich in het juiste ontwikkelingsstadia bevindt om te gaan leren lezen. En wat kun je doen als dat nog niet het geval is? En als het kind er aan toe is om te gaan leren lezen, hoe pak je dat dan aan?

Lezen is niet een vaardigheid die een beroep doet op één bepaald gebied in de hersenen. Het leesproces activeert een groot aantal hersengebieden en om die reden ook moet een goede leesaanpak divers zijn. Zowel het auditieve, visuele, tactiele, motorische, emotionele, creatieve en het neuro-senso-motorische aspect is onmisbaar om een goed resultaat neer te zetten. Al deze aspecten komen terug in de LeesMatrix aanpak!

De opzet van de Leesmatrix is daarom ook breed, omdat in onze visie de oorzaken van leesproblemen vrijwel altijd terug te voeren zijn tot:

 • Neuro-motorische ontwikkelingsblokkades.
 • Rijping van het kind (ontwikkelingsfasen).
 • Visuele informatieverwerking.
 • Auditieve informatieverwerking. 
 • Ruimtelijke ontwikkeling.
 • Automatiseringsproblemen.

Als je een kind met een leesprobleem in je praktijk binnenkrijgt, of in je klas hebt zitten dan start je met het afnemen van een aantal testen om te bepalen wat het probleem kan zijn.

We onderzoeken de visuele vaardigheden: Zoals we weten vanuit onze module “visuele screening en training” zijn de visuele vaardigheden erg belangrijk als voorwaarden om tot leren lezen te komen. Daarom nemen we bij een hulpvraag met betrekking tot lezen altijd de visuele vaardigheden onder de loep. We testen bijvoorbeeld of een kind saccadische oogsprongen kan maken. Kan hij dat niet, dan kan hij de volgende moeilijkheden ervaren:

 • Kwijtraken van de plek waar gelezen moet worden. Informatie gaat door elkaar lopen.
 • Herlezen van woorden, zinsdelen of zelfs hele zinnen.
 • Overslaan van woorden, vervanging van woorden door andere woorden die elders staan in de tekst, lezen van een deel van een woord.
 • Op de verkeerde regel beginnen met lezen, een regel overslaan of juist opnieuw lezen van de regel.
 • Letters en woorden kunnen gaan bewegen, de hele tekst kan bewegen. Woorden en letters kunnen van de bladzijde aflopen.

We onderzoeken ook de auditieve vaardigheden. Je neemt daarvoor via onze webbased software de AudioVariaTest af. Bij uitval gaat het kind starten AudioVariaTrain. Dit is een webbased computerprogramma, waarmee het kind ook thuis of in de klas kan oefenen.

Met AudioVariaTrain train je de verwerkingssnelheid non-verbaal in drie verschillende spellen, evenals de toonhoogte, toonlengte, toonduur en het auditieve werkgeheugen.

Doelen van spel 1, Opeenvolging:

 • Verschillende toonhoogtes leren onderscheiden.
 • Temporeel ordenen: de volgorde van klanken onthouden en weergeven.
 • Temporeel geheugen voor een toonreeks verbeteren.
 • Auditief werkgeheugen trainen.

Doelen van spel 2, Tooninterval:

 • De juiste tooninterval herkennen.
 • De juiste tooninterval eruit kunnen filteren terwijl de verschillende geluiden met een kortere time-order (in miliseconden) op elkaar worden afgespeeld.

Doelen van spel 3, Toonhoogte:

 • Verschillende toonhoogtes leren onderscheiden.
 • Steeds kleinere verschillen in toonhoogtes leren herkennen.
 • Steeds sneller afgespeelde toonhoogtes leren herkennen.
 • De auditieve verwerkingssnelheid verbeteren.

Het kind oefent 4 dagen per week, 5 minuten per spel. Dus 15 minuten in totaal. Op deze manier wordt er minimaal 8 weken tot 3 maanden aaneengesloten geoefend.

En daarnaast starten we met een andere aanpak om te leren lezen:

Bij deze aanpak worden het woordbeeld en klankbeeld gekoppeld. We leren kinderen zo lezen, zoals we ook hebben leren praten. In zijn geheel, met een zinvolle betekenis.

Zo starten we met 51 basiswoorden. Deze basiswoorden leren we met verschillende technieken aan via de LeesMatrix. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met welke hersenhelft dominant is, de auditieve en visuele verwerkingssnelheid en of het kind radend of spellend leest.

Na de opleiding kun je:

 • Bepalen of een kind in de juiste ontwikkelingsfase zit om te leren lezen. 
 • De visueel en auditief gerelateerde items met betrekking tot lezen testen en remediëren. 
 • De visuele en auditieve verwerkingsnelheid testen middels het testprogramma: “AudioVariaTest” en oefeningen inzetten om die te verbeteren. Je leert werken met het oefenprogramma “AudioVariaTrain”.
 • De reflexen in verband brengen met de visuele en auditieve ontwikkeling. 
 • De ontwikkeling van het vormbesef in kaart brengen. En daar gerichte oefeningen voor inzetten ter verbetering.
 • Het leesniveau van een kind vaststellen en met de aanpak “Leesmatrix” het kind verder helpen om vlot te leren lezen. Daarbij leer je onder andere werken met het LeesMatrixFlits programma.
 • De radende en spellende lezer gericht helpen met een verschillende aanpak.
 • Zes warming-up oefeningen inzetten die de ontwikkeling van het lezen bevorderen. 

Prijzen en details:

Wie kan aan de opleiding deelnemen:

De opleiding is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, psychologen, kinderkinesisten en logopedisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Toelatingseisen: Opleiding en ervaring op HBO niveau: richting pedagogiek, logopedie, psychologie, coaching, PABO of lerarenopleiding. 

Voorvereiste: Deze opleiding is alleen te volgen voor cursisten die de opleiding visuele screening & training bij Breincentrum® hebben gevolgd.

Niveau: post HBO.

Lesmateriaal: 

Elke cursist ontvangt de volgende materialen:

 • Een pen en map met de hand-out van de presentatie en alle test- en oefenbladen.
 • Je krijgt 3 maanden een licentie voor het gebruik van de webbased software AudioVariaTest, AudioVariaTrain en LeesMatrixFlits met 2 leerling accounts GRATIS.
 • Potlodenset van Breincentrum.
 • Certificaat te downloaden in online account.

Aanvullend lesmateriaal:

Het is mogelijk om extra aanvullend lesmateriaal bij te kopen. Het gaat om de volgende producten:

Certificering:
Na het afronden van deze scholing ontvang je het certificaat: “Leesmatrix Coach”. Je wordt dan ook als Leesmatrix Coach vermeld op het landelijk overzicht van Breincentrum: https://www.breincentrum.com/zoek-een-coach/

Je ontvangt tevens het logo van de “Leesmatrix Coach” zodat je dat op je website kunt vermelden, om zo goed zichtbaar te zijn voor ouders die hulp zoeken voor hun kind.

Studiebelasting: 

Een opleidingsdag van 6 uur, waarbij u tussendoor kunt genieten van een heerlijke lunch!
Studiebelasting buiten de opleiding bedraagt 8 uur. Deze bestaat uit de geleerde testen en oefeningen doornemen (3 uur), literatuur doornemen (2 uur), oefentraject doorlopen met een leerling (3 uur). 

Nadat de opleiding gevolgd is kan er ingelogd worden op de facebookgroep voor Leesmatrix coaches. Daar vindt nazorg plaats met betrekking tot vragen of andere items door middel van collegiale consultatie.

Jaarlijks kun je deelnemen aan een terugkomdag (kosten 99 euro), waarbij er ruimte is voor het bespreken van casussen en om te netwerken met collega’s. Tevens worden nieuwste ins- en outs met betrekking tot de scholing van Breincentrum onder de aandacht gebracht.

Lestijden: Tijden zijn van 09.15u (inloop), 09.30u start tot 16.00u einde van de opleidingsdag. 

Prijs opleiding: 495 euro.

Voor Belgen met KMO-portefeuille: 435 euro.

Betaal met KMO-portefeuille (voor Belgen) totaal maar 304,50 euro, voor kleine ondernemingen (geniet 30% steun).

Accreditaties en erkenning (en):

Geaccrediteerd door de kmo-portefeuille:

Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Wil jij ook jouw Vlaamse bedrijf laten groeien en naar een hoger niveau brengen? Laat je dan bijscholen bij Breincentrum®.

Wij zijn geaccrediteerd door de kmo-portefeuille, waardoor je als Belgische ondernemer financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kan dat deze opleiding zijn. Wil jij ook de kwaliteit van je bedrijf verbeteren, schrijf je dan in voor de jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist”.

Indien je een eigen bedrijf hebt in België en met de kmo-portefeuille betaalt, het registratienummer van Opleidingscentrum Breincentrum® is DV.0237638

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is €7.500 euro.

Lees hier hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Meer informatie vind je op de website van kmo: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Kijk hier in een filmpje hoe het in zijn werk gaat:

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs:

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van opleidingen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Breincentrum is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Breincentrum® bezit het NRTO-keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breincentrum® voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

Inschrijven (data en locatie):

Volg deze opleiding direct via e-learning: Volg nu direct de e-learning opleiding
Datum Locatie Instructeur Prijs Inschrijven
02-04-2024 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 495,00
14-04-2025 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 495,00