Zoek jouw Opleidingen

Algemeen

Visueel ruimtelijke waarneming en houding

We gaan in op de ruimtelijke waarneming en het verwerken van ruimtelijke informatie.

Veelal wordt er gedacht dat iemand die dieptezicht heeft, ook een goede ruimtelijke waarneming heeft. Niets is minder waar. We gaan daar tijdens de opleiding uitgebreid op in, omdat er een nauwe relatie aanwezig is tussen gedrag, leerproblemen en motorische ontwikkeling. Bijna niemand heeft kijk op de relaties op deze zaken, terwijl ze levensgroot aanwezig zijn bij tal van gedrags- en leerproblemen.

Beweging, houding en zien vormen een eenheid. Vanuit die invalshoek is het niet alleen mogelijk om bepaalde gedragingen beter te doorgronden, maar blijken er ook mogelijkheden te zijn om betekenisvolle veranderingen te door te voeren.

Deze twee-daagse opleiding wordt in eigen beheer gegeven door Will Missot, van CNLS. Breincentrum faciliteert in de inschrijvingen voor Will. Bij voldoende interesse bestaat de mogelijkheid dat Fleur Giesen van Breincentrum deze opleiding ook gaat geven op de locatie Wijchen en dat deze aan het aanbod van Breincentrum toegevoegd gaat worden.

Leuk weetje:

Tijdens deze tweedaagse opleiding leert u wat de verschillen zijn tussen ruimtelijk zicht, stereozicht, dieptezicht en binoculair zicht. Er wordt standaard vanuit gegaan dat binoculair zicht automatisch inhoudt dat er ook stereozicht en dieptezicht aanwezig is. Maar dat is lang niet altijd het geval. En zelfs als er wel dieptezicht is, dan betekent dat nog niet dat het 3D beeld van de wereld rondom ons deugt.

Over de opleiding:

Ga dan werken met ruimtelijke waarneming en houding:

De relatie ruimtelijk waarnemen en lichaamshouding wordt uitgebreid belicht.

Wat vrijwel niemand weet is dat een refractieverschil tussen beide ogen altijd gevolgen heeft voor de lichaamshouding. En daarmee ook voor de ruimtelijke waarneming. Die gaan we letterlijk in kaart brengen. En natuurlijk leer je wat voor training erbij ingezet kan worden.

Verder gaan we in op testen en aanpassen van de ruimtelijke waarneming middels prisma’s in combinatie met visueel sensorische training. Dat is de missing link bij prismavoorschriften. Zonder sensorische training vindt er adaptie plaats van de prismasterkte en moet er steeds een hogere sterkte aan te pas komen om hetzelfde effect te behouden of de prisma wordt verwijderd omdat het effect verdwijnt door adaptie. Met de combinatie prisma & sensorische training voorkom je adaptie. De hardware (prisma) verandert de waarneming en de training leert het brein om het zich eigen te maken.

Items die aan bod komen:

 • De relatie ruimtelijk waarnemen en lichaamshouding komt uitgebreid aan bod. Wat vrijwel niemand weet is dat asymmetrie in de visuele waarneming vrijwel altijd één op één correspondeert met asymmetrie in de lichaamshouding. Ze vinden elkaar in ons lichaamsbewustzijn, ook wel propioceptie genoemd.
 • Propioceptie (lichaamshoudingsbewustzijn)komt uitgebreid aan de orde in alle facetten: visueel-ruimtelijke waarneming, hoofdstand beïnvloeding vanuit visuele asymmetrie, asymmetrie in de gezichtsbouw, de kaken en het gebit en de enorme invloed van de ademhaling.
 • De relatie tussen propioceptief dysfunctioneren en de voetenstand inclusief de plantaire afdruk wordt uitgebreid behandeld.
 • Tijdens de opleiding leer je houding en visuele perceptie in kaart brengen via gerichte observaties, ons spatialmappingboard en fotoshooting. Tal van visuele problemen leer je linken aan hoofdstand en lichaamshouding. Natuurlijk leer je wat voor training erbij ingezet kan worden. En, heel belangrijk: wanneer je juist niets moet veranderen aan de houding omdat er anders een groter wordend of nieuw visueel probleem de kop op zal steken.
 • Je leert via onderzoekstechnieken met eenvoudige en niet kostbare materialen zoals de Maddox rod, de Bagolinibril, de 4DotW en de 4prism uiterst betrouwbaar afwijkingen binnen de visueel ruimtelijke waarneming vast te stellen. We hebben het dan niet over het focale scherpzicht, dat maar 2% van alles wat met zicht te maken heeft uitmaakt, maar over die andere 98%, want daar liggen de problemen die met houding, perceptie en bijvoorbeeld leren lezen en rekenen te maken hebben. In een intelligentietest zien we dat terug onder het kopje performaal.
 • Verder gaan we in op testen en aanpassen van de ruimtelijke waarneming middels yoked prisma’s in combinatie met visueel propioceptieve training. De resultaten die daarmee bereikt worden zijn opvallend, effectief, snel en blijvend.
 • Tijdens de opleiding maak je kennis nemen met een aantal visuele syndromen die houdingbepalend zijn. Vaak wordt vanuit de aanpak van bijv. het syndroom ervoor gekozen om maar te leren leven met een scheef lichaam en schuin hoofd omdat bij interventie het dieptezicht verloren zou kunnen gaan. Wij hebben andere ervaringen en willen die graag tijdens de opleiding met je delen.
 • De ruimtelijke interpretatie in relatie tot het propioceptieve systeem.
 • De ruimtelijke nabijwaarneming in kaart brengen via de vanOrdenStar en de bioptor (die je niet persé tot je beschikking hoeft te hebben).
 • De link naar visuele overprikkeling met perceptieproblematiek als oorzaak wordt gelegd en de interventies die je daarbij kunt verrichten worden verduidelijkt. Je moet in staat zijn je visuele informatie te kunnen organiseren en lokaliseren. Als dat niet goed lukt zie je geen verbanden en komt alles als losse stukjes zonder samenhang binnen. Dat kan overweldigend zijn. Zo zelfs dat het ondoenlijk en bijzonder uitputtend kan zijn om alles te verwerken, te ordenen en rangschikken, te herkennen en gebruiken: je raakt overprikkeld en gestrest. Het zuigt je leeg. En anderen staan al gauw klaar om een etiket te plakken: add, adhd, autisme, nld. Zo’n plakker lijkt reuze handig, want iedereen schijnt dan meteen te weten wat er scheelt. Niets is minder waar. Het naampje op het etiket is geen diagnose. Het is gewoon een naam. Het zegt niets over de oorzaak. In de opleiding gaan we daar naar op zoek en leren we technieken om daadwerkelijk de perceptie te veranderen.
 • Ten onrechte wordt vaak aangenomen dat door visueel motorische training (visuele vaardigheidstraining) de perceptie kan veranderen. Dat is niet het geval. Visuele training kan je wel beter laten functioneren, maar verandert de perceptie niet. Daar is iets anders voor nodig, en dat leer je in deze opleiding. Visuele perceptie is nauw gerelateerd aan de performale ontwikkeling en dus belangrijk in de aanpak van structurele en functionele ontwikkelingsproblematiek.

 • Adaptatie  binnen de waarneming, het gedrag en het functioneren leer je herkennen en duiden. Het is de kern van veel afwijkingen in houding in combinatie met de waarneming,  en vrijwel altijd het gevolg van stress. In het begin is de afwijking een oplossing, maar op den duur verwordt het tot een probleem: strabisme, lui oog, verkeerde lichaamshouding zoals scoliose, tunnelzicht.
 • Je leren herkennen van afwijkingen die het lezen kunnen belemmeren, zoals convergentie insufficiëntie, waarbij veel symptomen overeenkomen met die welke bij adhd worden gediagnosiseerd.  Uiteraard leer je wat er gedaan kan worden om de beperkingen te verminderen en op te heffen.
 • Het vaststellen van nystagmus en de invloed ervan op de lichaamshouding.
 • Het vaststellen van strabisme en de invloed op de hoofdstand en lichaamshouding.
 • Het testen en interpreteren van oogbewegingen, centrale suppressie, microstrabisme, oogsamenwerkingsproblemen en accommodatieproblemen.
 • Je leert de enorme (en bij vrijwel niemand bekende) potentie van yoked prisma’s (ruimtelijke lenzen die sensorisch werken) kennen.
 • Uit onze eigen praktijk laten we filmpjes zien waarin kinderen met leesproblemen binnen enkele minuten duidelijk merkbaar vlotter gaan lezen met deze juiste ruimtelijke lenzen. En van kinderen die instant beter gaan bewegen.

Prijzen en details:

Wie kan aan de opleiding deelnemen: 
De opleiding is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, fysiotherapeuten, osteopaten, psychologen, kinderkinesisten en logopedisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Toelatingseisen: Opleiding en ervaring op HBO niveau: richting pedagogiek, logopedie, psychologie, coaching, PABO of lerarenopleiding.

Niveau: post HBO.

Studiebelasting: 
Twee opleidingsdagen van elk 5,5 uur.
Studiebelasting buiten de opleiding bedraagt 8 uur.

Lestijden: Tijden zijn van 09.30u tot 15.00u (inclusief pauze).

Locatie: Online via ZOOM.

Prijs opleiding: 315 euro. 

Volg met STAP-budget subsidie (voor Nederlanders) deze opleiding gratis.

Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Betaal met KMO-portefeuille (voor Belgen) totaal maar 220,50 euro, voor kleine ondernemingen (geniet 30% steun).

Accreditaties en erkenning (en):

Geaccrediteerd door de kmo-portefeuille:

Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Wil jij ook jouw Vlaamse bedrijf laten groeien en naar een hoger niveau brengen? Laat je dan bijscholen bij Breincentrum®.

Wij zijn geaccrediteerd door de kmo-portefeuille, waardoor je als Belgische ondernemer financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kan dat deze opleiding zijn. Wil jij ook de kwaliteit van je bedrijf verbeteren, schrijf je dan in voor de jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist”.

Indien je een eigen bedrijf hebt in België en met de kmo-portefeuille betaalt, het registratienummer van Opleidingscentrum Breincentrum® is DV.0237638

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is €7.500 euro.

Lees hier hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Meer informatie vind je op de website van kmo: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Kijk hier in een filmpje hoe het in zijn werk gaat:

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van opleidingen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Breincentrum is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Breincentrum® bezit het NRTO-keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breincentrum® voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

Inschrijven (data en locatie):

Datum Locatie Instructeur Prijs Inschrijven
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe opleiding datums bekend

Schrijf mij in voor de interesselijst