Over Breincentrum

Over Fleur

Mijn naam is Fleur Giesen. Ik ben van oorsprong leerkracht basisonderwijs en intern begeleider. Daarnaast heb ik de studie Special Educational Needs gevolgd, gericht op begeleiding van kinderen met een speciale onderwijsbehoefte.

Vroeger speelde ik al graag schooltje. De interesse voor het onderwijs is dus al vroeg geboren. Ik heb een hart voor kinderen.
Ik wil kinderen graag een stapje verder helpen in hun ontwikkeling!
Omdat ik in de praktijk merk dat alleen hulp op school voor sommige kinderen niet voldoende is, ben ik in april 2012 mijn praktijk voor psychomotorische remedial teaching begonnen: Unique Child.

Voordat ik mijn eigen praktijk begon:

Omdat ik heel gedreven ben voor het vak, heb ik in drie jaar de PABO afgerond in 2005. Daarna heb ik als groepsleerkracht op een basisschool in verschillende groepen gewerkt. Tevens ben ik rugzakbegeleider en intern begeleider geweest.
In 2011 heb ik de Master Special Educational Needs (M SEN) gespecialiseerde leerkracht behaald. In december 2014 ben ik NLSspecialist geworden. De verbanden en relaties tussen leerproblemen en de motorische, ruimtelijke, visuele, auditieve en neurologische ontwikkeling vormen het uitgangspunt van deze methode. Daarnaast school ik mij in binnen en buitenland op het gebied van reflexintegratie.
Ik blijf mij continu scholen en ontwikkelen, zodat ik op de hoogte ben van de nieuwste ontwikkelingen.

Breincentrum

Begin 2015 heb ik Breincentrum® opgezet: een opleidingscentrum om kennis en kunde over te dragen. Vanaf 2017 heb ik het CNLS overgenomen om de cursussen en opleidingen van het CNLS te verzorgen.

Met mijn praktijk Unique Child (www.unique-child.nl), help ik heel veel kinderen succesvol. Omdat ik graag wil dat er zoveel mogelijk kinderen geholpen worden door naar de basis van het probleem te kijken heb ik Breincentrum® opgezet. Een opleidingscentrum om mijn kennis en die van collega’s uit binnen en buitenland over te kunnen dragen.

Door mijn ervaring als leerkracht en intern begeleider merkte ik dat er veel kinderen zijn die met een etiket rondlopen. Op een gegeven moment waren er in een klas bijvoorbeeld bijna de helft van de kinderen die een dylexie verklaring hadden. Ik vroeg mij heel erg af hoe dat kon? Is het onderwijs dat wij geven niet toereikend genoeg? Of zien we iets anders over het hoofd..?

Na enige studie kwam ik in Amerika terecht waar ze al ver zijn op het gebied van reflexintegratie en visuele training. Zodoende heb ik zelf diverse internationale opleidingen gevolgd.

Unique Child

Unique Child is een dynamische, creatieve praktijk die continu in ontwikkeling blijft en de nieuwste ontwikkelingen in binnen en buitenland volgt.

Zo werkt Fleur onder andere met reflexintegratie:
– Uit Polen, de Verenigde Staten (Dr. Svetlana Masgutova, Masgutova Neurosensomotorische Reflex Integration: MNRI),
– Uit Amerika (Bonnie Brandes, Quantum Reflex Integration: QRI).
– Uit Australië (Moira Dempsey, Rhythmic Movement Training, RMT). En is ze tevens docent in deze reflexintegratiemethode!

In de praktijk, Unique Child, van Fleur Giesen kun je terecht voor begeleiding bij leer- en/of gedragsproblemen….

Ook les geven?

Om een gecertificeerd, ervaren en deskundig Breincentrum docent te worden en één of meerdere van de Breincentrum cursussen te kunnen geven op je eigen locatie, dien je de volgende stappen te doorlopen.

  1. Opleiding volgen:
    Leuk dat je de ambitie hebt om lesgever bij Breincentrum te worden. De eerste stap is om de Jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist” te volgen.

    Daardoor leer je alle verbanden zien tussen de ontwikkeling van een kind en leer- en gedragsproblemen. Geleerd wordt hoe het één in relatie staat tot het ander en wat er praktisch gedaan kan worden om de ontwikkeling zo te veranderen dat daarmee ook de leer- en gedragsproblemen verdwijnen….

Bring a friend

Aanvullend op de algemene voorwaarden zijn de volgende punten van toepassing op de bring a friend actie:

1. De bonus van € 150 geldt alleen voor bestaande en voormalige Breincentrum cursisten welke een nieuwe jaaropleiding cursist aandragen.
2. De bonus geldt uitsluitend wanneer de nieuwe cursist daadwerkelijk de eerste lesdag heeft gehad.
3. De bonus wordt uitgekeerd na de eerste lesdag van de cursist.
4. De bonus geldt uitsluitend voor inschrijvingen van de jaaropleidingen, niet voor andere cursussen of opleidingen.
5. Een ‘nieuwe cursist’ is iemand die nooit een ander onderdeel van de jaaropleiding heeft gevolgd.
6. Voormalige cursisten mogen meerdere nieuwe cursisten aandragen.
7. Alleen aanmeldingen van nieuwe cursisten welke na 20 augustus 2017 zijn aangemeld komen in aanmerking voor de bonus.
8. Wanneer een bestaande cursist meerdere personen aandraagt welke zich allemaal voor de jaaropleiding inschrijven ontvangt de oud cursist een bonus van € 150 per aangebrachte cursist.
9. De “Bring-a-friend” actie geldt niet voor jaaropleidingen, waarop al een korting wordt gegeven omdat er reeds onderdelen van de opleiding gedaan zijn. Bijvoorbeeld een nieuwe cursist meldt zich aan, maar heeft al de JaMaRa Rekencoach opleiding gedaan. Deze cursist ontvangt dan een korting in verband met de reeds gevolgde cursus. Dan ontvangt de oud cursist geen bonus.