Rekencursus voor leerkrachten en kindercoaches:

Wil jij ook psychomotorisch, bewegend en efficiënt rekenproblemen leren remediëren?
Kom dan naar de JaMaRa rekencursus voor leerkrachten en kindercoaches!
Met JaMaRa kan elk kind leren rekenen!

Rekencursus voor leerkrachtenHoe vaak hoor je je collega niet zeggen dat hij niet verder kan met de rekenvaardigheden bij de kinderen omdat de voorgaande stof niet genoeg geautomatiseerd is? De automatisering van het optellen en aftrekken t/m 20 en zelfs t/m 100 is enorm belangrijk. Tijdens deze rekencursus leer je hoe een kind goed tot automatiseren kan komen door te starten met een gedegen getalbegrip.
Rekencursus voor leerkrachtenJaMaRa is een unieke rekenaanpak waarbij we uitgaan van een krachtige, goede basis in getalbegrip, getalinzicht en goed kunnen automatiseren door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.
Deze aanpak wordt met veel succes al jaren door veel leerkrachten, orthopedagogen, remedial teachers, logopedisten en kindercoaches toegepast.
We leggen een stevig fundament door heel bewust met het lijf, de handen als uitgangspunt te werken,  zo concreet en dicht mogelijk bij het kind. Door aan te sluiten bij de rijping van het kind (via reflexen en lateralisatie), het aanvoelen en doorleven van getallen en hoeveelheden kan het kind op een praktische en snelle manier leren rekenen.
De rekenmethode is vernoemd naar de eerste kinderen die er mee gewerkt hebben. (Jacqueline, Marith en Raf.) Van elke naam vormen de eerste twee letters samen het woord JaMaRa.

Herken je ook het volgende bij kinderen?

Rekencursus voor leerkrachten

Je geeft een som en het kind moet lang nadenken, kijkt schuin omhoog met zijn ogen en probeert zich bijvoorbeeld een rekenrekje in zijn hoofd voor te stellen of telt stiekem op zijn vingers om het antwoord te berekenen. De som is niet geautomatiseerd. Misschien redt het kind zich met deze strategie nog in groep 3, maar met grote getallen krijgt het kind een probleem. Het gebrek aan automatiseren werkt door in het totale rekenaanbod.

 • Niet komen tot automatiseren van de plus- en minsommen.
 • Geen getalbegrip aanwezig.
 • De splitsingen t/m 10 maar niet onder de knie krijgen.
 • Blijven hangen in het vooruit- en terugtellen op de vingers.
 • Geen inzicht krijgen in het tientallig stelsel.
 • Over het tiental heen rekenen een lastige stap vinden.
 • Getallen maar blijven omdraaien en spiegelen. Bijvoorbeeld 25 wordt 52.
 • Het plezier verliezen in rekenen.
 • Angst om te rekenen met grote getallen.
 • Een zwak werkgeheugen hebben: moeilijk de eerder geleerde informatie vasthouden.

Wil je ook dat je…

 • Grip krijgt op het rekenen bij de kinderen in je klas of praktijk.Rekencursus voor leerkrachten
 • Bij kinderen het zelfvertrouwen kan laten groeien.
 • De kinderen weer op het juiste rekenniveau krijgt.
 • Een goede basis legt in het getalbegrip en het automatiseren, waardoor er een stevig fundament is waar het kind later op terug kan vallen.
 • Leert hoe je kunt testen of een kind er aan toe is om te gaan rekenen in groep drie?

Ga dan werken met JaMaRa:

Rekencursus voor leerkrachtenRekenen met de JaMaRa rekenmethode start bij de basis. Het is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. We pakken het hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden aan.
JaMaRa rekenen leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt.
JaMaRa rekenen heeft de volgende uitgangspunten:
Starten met warming-up oefeningen voor reflexen, lateralisatie en stressreductie zodat het kind openstaat om te leren.
Eén eenduidige rekenstrategie,  waarbij we gebruik maken van de rijgmethode, waardoor onze aanpak naast elke rekenmethode in te zetten is.
Centraal staat het aanbrengen van een goede koppeling tussen het hoeveelheidsbegrip en getalbegrip. Dat is de basis van het rekenen!
Inzicht in getalstructuur aanbrengen, waardoor het rekenen over het tiental geen probleem meer is.
Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind. Starten met het eigen lijf, maar absoluut niet “tellen op de vingers”. Van het tellen op de vingers af stappen: komen tot automatiseren.
Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.
Hoeveelheden niet alleen zien, niet alleen horen, maar echt met je handen gaan voelen (tactiel) en ervaren (bewegen)! Door de hoeveelheid te voelen ga je er betekenis aan geven en het beter begrijpen. Zo vergroot je het leervermogen!
Zo min mogelijk handelingen verrichten.
Zo min mogelijk talige rekenactiviteit.
Op de juiste wijze leren automatiseren door een juiste denkstrategie aan te leren.
Splitsingen leren automatiseren door te voelen en te ervaren.
Van concreet materiaal naar mentaal niveau.
Bewegend het werkgeheugen trainen. Het werkgeheugen van rekenzwakke kinderen schiet vaak tekort.
Rekencursus voor leerkrachten
Elke handafdruk is een uniek exemplaar en zo ook deze methode. Het unieke zit hem in de vingerbeelden die met een duidelijke reden van links naar rechts worden aangeboden. Leer tijdens deze cursus het belang hiervan!
Rekencursus voor leerkrachten
Bewegend leren met de handen, stappend en springend met het hele lijf, waardoor de concentratie verbetert en rekenen leuk is!

Aan de slag:

Rekencursus voor leerkrachtenJe moet pas iets met een kind gaan doen als je weet dat het kind er aan toe is. Ben je het daar mee eens..? Lees dan verder. Werk je met kleuters? Werk je met kleuters aan letters of cijfers? Heb je vastgesteld of het kind er aan toe is? Wil je weten hoe je dat kunt vaststellen? Dat leer je tijdens de JaMaRa rekencursus.

Als je aan de slag gaat met een kind in je klas of praktijk zal de eerste sessie een “onderzoekssessie” zijn. Tijdens dit onderzoek kijken we naar verschillende onderdelen die een belemmering bij het leren rekenen kunnen vormen.
Zo kijken we onder andere naar:
 • De actuele ontwikkelingsfase van het kind  “rekenrijpheid”.
 • Het instapniveau dat we bepalen via de JaMaRarekentoets.
 • Het inzicht in getalstructuur.
 • De wijze van automatiseren.
 • De oogbewegingen: deze tonen aan op welke manier het kind tot een oplossing probeert te komen. Hier ligt de kern van het automatiseren.
 • Spiegelen (21/12), omkeringen en richtingsproblematiek.
Na het onderzoek stel je doelen op en ga je aan de slag met het kind, middels een handelingsplan.
Gedurende de opleidingsdag leer je met deze nieuwe aanpak werken. Na deze opleidingsdag  en het doornemen van de lesstof kun je bepalen of een leerling voldoet aan de criteria om JaMaRa succesvol toe te passen.
Je kunt het instapniveau bepalen, het oefentraject uitzetten en de vorderingen meten en weergeven. Kortom: je kunt er mee aan de slag!

Wetenschappelijke onderbouwing JaMaRa:

Rekencursus voor leerkrachtenVoortgaan in de rekenmethode, terwijl een kind nog geen fundament heeft, is vragen om problemen. Een goede basis zorgt voor een stevig fundament!
Moderne inzichten met betrekking tot rekenen zijn terug te vinden binnen de JaMaRamethode. Alle facetten binnen JaMaRa zijn wetenschappelijk onderbouwd.
Om u een idee te geven volgen hieronder enkele voorbeelden daarvan:
 • Zo is er de conclusie van L. Kaufmann (2008) in Dyscalculia: neuroscience and education in Educational Research, 50, 163-175 waarin gesteld wordt dat er een duidelijk verband is tussen vingergevoel en rekenvaardigheid. Experimenten waarin kinderen getraind werden in vingerkennis en vingergevoel leverden een verbetering van de rekenprestaties op.
 • Nieuw onderzoek in 2013 geeft opnieuw aan dat bij het uitvoeren van rekentaken beide hersenhelften betrokken zijn (Dr. Joonkoo Park en gepubliceerd in Cerebral Cortex).
 • Dat kennis beter blijft beter hangen als je er bij beweegt is wetenschappelijk onderzocht en aangetoond door mw. Houwen van UMCG en sluit aan op de vaststelling dat motorische activiteit ervoor zorgt dat het geleerde beter opgenomen en verwerkt wordt.
 • Getalgevoel wordt ontwikkeld door lijfelijk beleven zoals aangeven in “Dyscalculie en rekenproblemen” (M. Milikowski 2012 blz.24).
  Dit lijfelijk ervaren en ontwikkelen van getalgevoel vinden we ook terug in de aanpak “Met sprongen vooruit” van Julie Menne.
 • Het werken met Multibase Arithmetic Blocks vanuit de richtlijnen van rekenspecialist en orthopedagoog J.W.M. Borghouts-Van Erp werkt stimulerend voor kinderen.
 • Hoe minder het werkgeheugen wordt belast des te beter een kind kan leren rekenen. Minimalisering van handelingen en van talige activiteit werkt sterk in het voordeel van zwakke rekenaars.
 • Automatiseren vraagt om veel herhalen, met een vaste structuur.
 • Hoeveelheden moeten in één keer en zo direct mogelijk gehanteerd kunnen worden, waarbij het optellen en aftrekken in zo weinig mogelijk handelingen eigen gemaakt en verinnerlijkt dient te worden. Tellend rekenen komt niet in JaMaRa voor!
 • Er komt steeds meer wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat er een relatie is tussen getalbegrip en de onderliggende problemen bij rekenstoornissen.
 • Ook lijkt het erop dat verbeteren van het getalbegrip leidt tot minder uitvallers in het aanvankelijk rekenen.

Accreditatie:

Rekencursus voor leerkrachtenDe JaMaRa Rekencoach opleiding wordt verzorgd door Breincentrum. Dit opleidingscentrum staat geregistreerd als aanbieder van opleidingen en trainingen in het register van CRKBO.

Rekencursus voor leerkrachtenDe JaMaRa Rekencoach opleiding is gevalideerd en voor 14 RU ( Register Uren ) opgenomen in Registerleraar.nl

Schrijf je hier in!

About Breincentrum

Breincentrum is gespecialiseerd in opleidingen voor leerkrachten. Breincentrum biedt de ingrediënten voor een goede ontwikkeling voor een kind. Wij bieden een brede scholing op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen.

Breincentrum : The Best courses you get!

Geregistreerd bij:


 

Featured Testimonial

Met veel plezier heb ik de jaaropleiding gevolgd. De lessen waren een mooie aanvulling op mijn...Read more

Manja Matthijsse

Veel plezier!

Like ons op Facebook

top
X