Zoek jouw Opleidingen

Algemeen

JaMaRa rekenen

Wil jij ook psychomotorisch, bewegend en efficiënt rekenproblemen leren remediëren?
Kom dan naar de JaMaRa rekenopleiding. Met JaMaRa kan elk kind leren rekenen!

JaMaRa is een unieke rekenaanpak waarbij we uitgaan van een krachtige, goede basis in getalbegrip, getalinzicht en goed kunnen automatiseren door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.
Deze aanpak wordt met veel succes al jaren door veel leerkrachten, orthopedagogen, remedial teachers, logopedisten,  kinderkinesisten en kindercoaches toegepast.

We leggen een stevig fundament door heel bewust met het lijf, de handen als uitgangspunt te werken,  zo concreet en dicht mogelijk bij het kind. Door aan te sluiten bij de rijping van het kind (via reflexen en lateralisatie), het aanvoelen en doorleven van getallen en hoeveelheden kan het kind op een praktische en snelle manier leren rekenen.

Leuk weetje:

De JaMaRa rekenaanpak is vernoemd naar de eerste kinderen die er mee gewerkt hebben (Jacqueline, Marith en Raf). Van elke naam vormen de eerste twee letters samen het woord JaMaRa.

Herken je dit…?

Kinderen (of volwassenen) die…:

JaMaRa rekencursus

Je geeft een som en het kind moet lang nadenken, kijkt schuin omhoog met zijn 
ogen en probeert zich bijvoorbeeld een rekenrekje in zijn hoofd voor te stellen of telt stiekem op zijn vingers om het antwoord te berekenen. De som is niet geautomatiseerd. Misschien redt het kind zich met deze strategie nog in groep 3, maar met grote getallen krijgt het kind een probleem. Het gebrek aan automatiseren werkt door in het totale rekenaanbod.

 • Niet komen tot automatiseren van de plus- en minsommen.
 • Geen getalbegrip aanwezig.
 • De splitsingen t/m 10 maar niet onder de knie krijgen.
 • Blijven hangen in het vooruit- en terugtellen op de vingers.
 • Geen inzicht krijgen in het tientallig stelsel.
 • Over het tiental heen rekenen een lastige stap vinden.
 • Getallen maar blijven omdraaien en spiegelen. Bijvoorbeeld 25 wordt 52.
 • Het plezier verliezen in rekenen.
 • Angst om te rekenen met grote getallen.
 • Een zwak werkgeheugen hebben: moeilijk de eerder geleerde informatie vasthouden.

Wil je ook dat je…

 • JaMaRa rekencursusGrip krijgt op het rekenen bij de kinderen in je klas of praktijk.
 • Bij kinderen het zelfvertrouwen kan laten groeien.
 • De kinderen weer op het juiste rekenniveau krijgt.
 • Een goede basis legt in het getalbegrip en het automatiseren, waardoor er een stevig fundament is waar het kind later op terug kan vallen.
 • Leert hoe je kunt testen of een kind er aan toe is om te gaan rekenen in groep drie?

Over de opleiding:

Ga dan werken met JaMaRa:

Hoe vaak hoor je je collega niet zeggen dat hij niet verder kan met de rekenvaardigheden bij de kinderen omdat de voorgaande stof niet genoeg geautomatiseerd is? De automatisering van het optellen en aftrekken t/m 20 en zelfs t/m 100 is enorm belangrijk. Tijdens deze rekenopleiding leer je hoe een kind goed tot automatiseren kan komen door te starten met een gedegen getalbegrip.

Rekenen met de JaMaRa rekenmethode start bij de basis. Het is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. We pakken het hoeveelheids- en getalbegrip, getalstructuur en automatiseringsvaardigheden aan.

JaMaRa rekenen leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt.

JaMaRa rekenen heeft de volgende uitgangspunten:

 • Starten met warming-up oefeningen voor reflexen, lateralisatie en stressreductie zodat het kind openstaat om te leren.
 • Eén eenduidige rekenstrategie,  waarbij we gebruik maken van de rijgmethode, waardoor onze aanpak naast elke rekenmethode in te zetten is.
 • Centraal staat het aanbrengen van een goede koppeling tussen het hoeveelheidsbegrip en getalbegrip. Dat is de basis van het rekenen!
 • Inzicht in getalstructuur aanbrengen, waardoor het rekenen over het tiental geen probleem meer is.
 • Zo concreet en dicht mogelijk bij het kind. Starten met het eigen lijf, maar absoluut niet “tellen op de vingers”. Van het tellen op de vingers af stappen: komen tot automatiseren.
 • Richtingsproblemen aanpakken door te werken met een duidelijke links-rechts rekenrichting.
 • Hoeveelheden niet alleen zien, niet alleen horen, maar echt met je handen gaan voelen (tactiel) en ervaren (bewegen)! Door de hoeveelheid te voelen ga je er betekenis aan geven en het beter begrijpen. Zo vergroot je het leervermogen!
 • Zo min mogelijk handelingen verrichten.
 • Zo min mogelijk talige rekenactiviteit.
 • Op de juiste wijze leren automatiseren door een juiste denkstrategie aan te leren.
 • Splitsingen leren automatiseren door te voelen en te ervaren.
 • Van concreet materiaal naar mentaal niveau.
 • Bewegend het werkgeheugen trainen. Het werkgeheugen van rekenzwakke kinderen schiet vaak tekort.

Elke handafdruk is een uniek exemplaar en zo ook deze methode. Het unieke zit hem in de vingerbeelden die met een duidelijke reden van links naar rechts worden aangeboden. Leer tijdens deze opleiding het belang hiervan!

Na de opleiding kun je:

Als je aan de slag gaat met een kind in je klas of praktijk zal de eerste sessie een “onderzoekssessie” zijn. Tijdens dit onderzoek kijken we naar verschillende onderdelen die een belemmering bij het leren rekenen kunnen vormen.

Zo kijken we onder andere naar:

 • De actuele ontwikkelingsfase van het kind  “rekenrijpheid”.
 • Het inzicht in getalstructuur.
 • De wijze van automatiseren.
 • De oogbewegingen: deze tonen aan op welke manier het kind tot een oplossing probeert te komen. Hier ligt de kern van het automatiseren.
 • Spiegelen (21/12), omkeringen en richtingsproblematiek.

Na het onderzoek stel je doelen op en ga je aan de slag met het kind met JaMaRa!

Gedurende de opleidingsdag leer je met deze nieuwe aanpak werken. Na deze opleidingsdag  en het doornemen van de lesstof kun je bepalen of een leerling voldoet aan de criteria om JaMaRa succesvol toe te passen.
Je kunt het instapniveau bepalen, het oefentraject uitzetten en de vorderingen meten en weergeven. Kortom: je kunt er mee aan de slag!

JaMaRa rekencursus

Je moet pas iets met een kind gaan doen als je weet dat het kind er aan toe is. Ben je het daar mee eens..? Lees dan verder. Werk je met kleuters? Werk je met kleuters aan letters of cijfers? Heb je vastgesteld of het kind er aan toe is? Wil je weten hoe je dat kunt vaststellen? Dat leer je tijdens de JaMaRa rekenopleiding.

JaMaRa rekencursus

Voortgaan in de rekenmethode, terwijl een kind nog geen fundament heeft, is vragen om problemen. Een goede basis zorgt voor een stevig fundament!

Prijzen en details:

Wie kan aan de opleiding deelnemen: 

De opleiding is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, psychologen, kinderkinesisten en logopedisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Toelatingseisen: Opleiding en ervaring op HBO niveau: richting pedagogiek, logopedie, psychologie, coaching, PABO of lerarenopleiding. 

Niveau: post HBO.

Lesmateriaal: 

Elke cursist ontvangt tijdens de opleiding een materialenpakket. Dit pakket heeft een waarde van 135 euro. Het bestaat uit:

 • Een pen en map met de hand-out van de presentatie en alle test- en oefenbladen.
 • JaMaRa rekenen complete materialenset, bestaande uit een etui met het rekenmateriaal t/m 100.000.
 • JaMaRa flipovermap waarin alle stappen beschreven staan die je met het kind gaat zetten.
 • Het bordspel “De Grote RekenRace!”
 • Spel “Hallo 10!”
 • Potlodenset van Breincentrum.
 • Certificaat te downloaden in online account.

Aanvullend lesmateriaal:

Het is mogelijk om extra aanvullend lesmateriaal bij te kopen. Het gaat om de volgende producten:

Certificering: 
Na het afronden van deze scholing ontvang je het certificaat: “JaMaRa Rekencoach”. Je wordt dan ook als JaMaRa Rekencoach vermeld op het landelijk overzicht van Breincentrum: https://www.breincentrum.com/zoek-een-coach/

Je ontvangt tevens het logo van de “JaMaRa Rekencoach” zodat je dat op je website kunt vermelden, om zo goed zichtbaar te zijn voor ouders die hulp zoeken voor hun kind.

Studiebelasting: 

Een opleidingsdag van 6,5 uur, waarbij u tussendoor kunt genieten van een heerlijke lunch!
Studiebelasting buiten de opleiding bedraagt 7,5 uur. Deze bestaat uit het oefenen van de JaMaRa stappen (1,5 uur), afnemen testen bij proefpersonen (1 uur), doornemen literatuur (2 uur), oefentraject doorlopen met een leerling (3 uur). 

Nadat de opleiding gevolgd is kan er ingelogd worden op de facebookgroep voor JaMaRa Coaches. Daar vindt nazorg plaats met betrekking tot vragen of andere items door middel van collegiale consultatie.

Jaarlijks kun je deelnemen aan een terugkomdag (kosten 99 euro), waarbij er ruimte is voor het bespreken van casussen en om te netwerken met collega’s. Tevens worden nieuwste ins- en outs met betrekking tot de scholing van Breincentrum onder de aandacht gebracht.

Lestijden: Tijden zijn van 09.15u (inloop), 09.30u start tot 16.30u einde van de opleidingsdag. 

Prijs opleiding: 495 euro.

Voor Belgen met KMO-portefeuille: 435 euro.

Betaal met KMO-portefeuille (voor Belgen) totaal maar 304,50 euro, voor kleine ondernemingen (geniet 30% steun).

Accreditaties en erkenning (en):

Geaccrediteerd door de kmo-portefeuille:

Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Wil jij ook jouw Vlaamse bedrijf laten groeien en naar een hoger niveau brengen? Laat je dan bijscholen bij Breincentrum®.

Wij zijn geaccrediteerd door de kmo-portefeuille, waardoor je als Belgische ondernemer financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kan dat deze opleiding zijn. Wil jij ook de kwaliteit van je bedrijf verbeteren, schrijf je dan in voor de jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist”.

Indien je een eigen bedrijf hebt in België en met de kmo-portefeuille betaalt, het registratienummer van Opleidingscentrum Breincentrum® is DV.0237638

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is €7.500 euro.

Lees hier hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Meer informatie vind je op de website van kmo: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Kijk hier in een filmpje hoe het in zijn werk gaat:

JaMaRa rekencursus

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van opleidingen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Breincentrum is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Breincentrum® bezit het NRTO-keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breincentrum® voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

Inschrijven (data en locatie):

Volg deze opleiding direct via e-learning: Volg nu direct de e-learning opleiding
Datum Locatie Instructeur Prijs Inschrijven
25-11-2024 Wijchen in Nederland Fleur Giesen € 495,00