Privacyverklaring Breincentrum

AVG verklaring Breincentrum®

Breincentrum® verklaart hiermee dat de benodigde inspanningen zijn verricht om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Breincentrum® heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.

Breincentrum® begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten.

Breincentrum® verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de verklaring van Breincentrum® zijn te vinden op de volgende pagina’s van dit document.

Aldus opgemaakt te Wijchen, d.d. 19-05-2018

Breincentrum®, kantoorhoudend aan Zuiderpoort 56, 6605 HN Wijchen.

Breincentrum® en haar cursisten en/of klanten:

Breincentrum® vraagt bij aanmelding en bestellingen om de volgende gegevens:

Doelbinding 

Bovenstaande gegevens zijn nodig voor de facturering en accreditatie voor de opleidingen. Na het inschrijven kun je online zichtbaar zijn op de deelnemerslijst met je voor- en achternaam.

Vermelding op de website 

Na een geslaagde afronding van de cursus biedt Breincentrum® de coaches de mogelijkheid om vindbaar te zijn op onze website en via externe zoekmachines (“bij onder andere zoek een coach”). U geeft zelf aan of/hoe en met welke gegevens u vermeld wilt worden. Voor dit doel vult de coach zelf onderstaande gegevens in op zijn eigen portal op de website van Breincentrum®.

Alle bovenstaande gegevens zijn pas zichtbaar op de kaart op de website zodra de coach heeft geklikt op “publiceren”. Breincentrum® vinkt de specialismen van de coach aan, zodat die dan ook zichtbaar zijn op de kaart.

Doelbinding 

Breincentrum® verzamelt bovenstaande gegevens met het doel het publiek/ouders en andere belangstellenden te informeren over de aanwezigheid van een erkende coach in de eigen omgeving. Een ander doel is de coaches de mogelijkheid te geven hun praktijk kenbaar te maken aan mogelijke belangstellenden.

Gebruikmaking van de nieuwsbrief 

Persoonsgegevens:                        Naam en e-mailadres.

Grondslag:                                       Gebruikmaking van de nieuwsbrief.

Verwerkingen:                                 Informatie verstrekking in de vorm van nieuwsbrieven.

Verwerkt door:                                Breincentrum®

Bewaartermijn:                               Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Als je je wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, word je automatisch ook verwijderd van de kaart (“zoek een coach”). Dit is omdat we de nieuwsbrieven als communicatiemiddel gebruiken en coaches bijvoorbeeld informeren over nieuwe logo’s, nieuwe namen van de opleidingen, etc.

Informatieverstrekking

Verwerkingen:                                   Toesturen van (of bellen over) informatie over de organisatie en/of producten/diensten.

Verwerkt door:                                  Breincentrum®

Bewaartermijn:                                 Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect voor de organisatie of haar diensten/producten.

Verwijzing naar Privacy Policy 

Wij als organisatie hebben onze Privacy Policy zichtbaar gemaakt op onze website. Op onze cursussen maken we melding van de vindplaats.

Website

Onze website (breincentrum.com) maakt geen gebruik van cookies en is voorzien van een SSL-certificaat.

Toegangsbeveiling 

Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Software en antivirussoftware 

Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Digitale trainingsprogramma’s

De cursisten van Breincentrum® werken met digitale trainingsprogramma’s. De coaches gebruiken deze programma’s op hun eigen computer/laptop en zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en het invoeren van data van leerlingen.

Data back-up 

Breincentrum® maakt gebruik van een data back-up.

Geautoriseerde medewerkers

Breincentrum® werkt samen met freelance docenten. Deze hebben inzage in de naam en het e-mailadres van de cursisten. Met de docenten is een overeenkomst getekend waarin ook de privacy borging is opgenomen.

Vernietiging 

Cursisten kunnen zelf hun gegevens invullen op de website zodat ze zichtbaar worden onder de knop: “zoek een coach”. Ze kunnen hun gegevens ook zelf verwijderen.

Let op: In de financiële administratie mogen (of eigenlijk: moeten!) deze persoonsgegevens nog wel blijven staan, want daar geldt een (wettelijke) bewaarplicht van 7 jaar.

Direct mailing naar minderjarigen 

Breincentrum® doet niet aan digitale direct marketing gericht aan minderjarigen.

Papieren documenten en beveiliging

Breincentrum® bewaart alle papieren met persoonsgegevens in een afsluitbare ruimte. Alleen personen die voor hun werk voor de organisatie daarvoor toestemming hebben, mogen in die kast komen.

Datalekken 

Binnen onze organisatie is iedereen op de hoogte van wat een datalek is. Ook is bekend hoe dit af te handelen en te documenteren.

Facebook groepen

Iedere cursist kan zich vrijwillig, via zijn eigen Facebook account, aan- en afmelden voor een besloten Facebookgroep waar informatie gedeeld wordt over de betreffende opleiding. Hier worden geen persoonsgegevens gedeeld door Breincentrum®.

Foto’s 

Tijdens de opleidingsdagen worden er foto’s gemaakt indien de cursist toestemming geeft. Deze worden gebruikt voor Facebook, de website en ander reclamemateriaal.

Indien iemand herkenbaar op de foto staat en nadien zijn toestemming in wil trekken, worden de foto’s verwijderd.

Breincentrum® heeft zich tot het uiterste ingespannen om cursisten en gebruikers van onze website zo goed mogelijk te informeren over hoe zij tracht te voldoen aan de eisen die de AVG wet stelt aan ons bedrijf. Situaties rondom veiligheid en privacy kunnen veranderen. Controleer dan ook regelmatig onze site op updates van deze privacyverklaring. 

Aldus opgemaakt 19-05-2018 te Wijchen 

Breincentrum®