Zoek jouw Cursus

Algemeen

E-learning LeesMatrix

De LeesMatrix is een remediërende leesaanpak voor kinderen met lees- en spellingproblemen.

Een heleboel kinderen met leesproblemen kunnen in het begin van het leesproces in groep 3 nog wel mee. Dan gaat het nog langzaam, maar rond de kerst gaat het tempo omhoog. En als er dan in dat tempo nieuwe woorden aangeboden worden, dan haken ze af. Bij een heleboel kinderen met leesproblemen ga je rond de kerst uitval merken omdat ze de visuele en auditieve verwerkingssnelheid niet meer kunnen bijbenen.

In deze opleiding wordt via wetenschappelijk onderbouwde technieken het leren lezen benaderd. Met de LeesMatrix aanpak is de koppeling tussen het verwerken van de visuele en auditieve informatie en het verbaliseren ervan de sleutel om tot lezen te kunnen komen.

Als een kind niet mee kan komen in de klas, dan moeten we het leren lezen anders aan gaan bieden. De gangbare manier om via hakken en plakken te leren lezen is dan niet toereikend. We gaan het via de LeesMatrix aanbieden. Eerst het gehele woord aanbieden en dan pas de delen. Kinderen met bijvoorbeeld dyslexie of TOS zijn erg gebaat bij deze methode. Wij hebben een apart flitsprogramma ontwikkeld voor de spellende en radende lezer: “LeesMatrixFlits”. Ook spellende en radende lezers kun je met de LeesMatrix vooruit helpen!

Eerst gaan we ontdekken waardoor het komt dat het leren lezen niet lukt. We gaan het visuele en auditieve systeem van het kind testen. Zo breng je o.a. in kaart of het kind met twee ogen goed dichtbij op de juiste afstand op het boek kan richten, goed scherp kan stellen en of de ogen goed kunnen samenwerken.

Om te leren lezen is de auditieve verwerkingssnelheid van belang. Hoe snel kan een kind auditieve informatie verwerken? Er kunnen zo een paar kinderen in je klas zitten voor wie de instructie te snel gaat. Ze kunnen de informatie niet zo snel opnemen en verwerken. Leer tijdens deze opleiding de auditieve informatieverwerkingssnelheid testen en trainen. In ons ontwikkelde programma: “AudioVariaTest” test je een aantal van deze auditieve aspecten bij het kind. En bij uitval ga je o.a. de auditieve verwerkingssnelheid en het auditieve geheugen trainen met “AudioVariaTrain”.

We kijken ook naar de neuro-senso-motorische ontwikkeling (de reflexen) en bijvoorbeeld het lateralisatieproces. De Babkin Palmomental reflex heeft een relatie met hand, mond, kaak en nek. Testen deze opleiding leer je deze reflex testen en leer je oefeningen om deze reflex te integeren. Uiteraard heeft deze reflex een invloed op de spraak. Horen en spraak zijn onlosmakelijk verbonden. We brengen ook de vormbesefontwikkeling in kaart en koppelen dat aan reflexintegratie met een link naar de auditieve, visuele, motorische en de cognitieve ontwikkeling.

Leuk weetje:

Wist je dat als je geen goede saccades (oogsprongen) kunt maken, je bijvoorbeeld steeds op de volgende regel verder leest. Je woordjes herhaalt of maar spellend blijft lezen.

Wist je dat als je een langzame auditieve verwerkingssnelheid hebt, je het woord “markt” als “mart” kunt horen. Je mist letters!

Over de opleiding:

Wil je meer informatie over de opleiding?

Lees dan hier verder…

Prijzen en details:

Wie kan aan de opleiding deelnemen:
De opleiding is bedoeld voor jeugd- en gezinsprofessionals, kindercoaches, remedial teachers, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, psychologen, kinderkinesisten en logopedisten. Iedereen die met kinderen werkt!

Toelatingseisen: Opleiding en ervaring op HBO niveau: richting pedagogiek, logopedie, psychologie, coaching, PABO of lerarenopleiding. 

Voorvereiste: Deze opleiding is alleen te volgen voor cursisten die de opleiding visuele screening & training bij Breincentrum® hebben gevolgd.

Niveau: post HBO.

Lesmateriaal: 

Elke cursist ontvangt de volgende materialen:

  • Een pen en map met de hand-out van de presentatie en alle test- en oefenbladen.
  • Je krijgt 3 maanden een licentie voor het gebruik van de webbased software AudioVariaTest en AudioVariaTrain met 2 leerling accounts GRATIS.
  • Potlodenset van Breincentrum.
  • Kaart met appeltaart cadeaubon.

Aanvullend lesmateriaal:

Het is mogelijk om extra aanvullend lesmateriaal bij te kopen. Het gaat om de volgende producten:

Certificering: 
Na het afronden van deze scholing kun je in je online profiel je eigen certificaat downloaden: “LeesMatrix Coach”. Je wordt dan ook als LeesMatrix Coach vermeld op het landelijk overzicht van Breincentrum: https://www.breincentrum.com/zoek-een-coach/

Je ontvangt tevens het logo van de “LeesMatrix Coach” zodat je dat op je website kunt vermelden, om zo goed zichtbaar te zijn voor ouders die hulp zoeken voor hun kind.

 

Werkwijze e-learning:

Je kunt de e-learning vanuit je eigen huis, vanuit je luie stoel volgen! Je kunt hem starten, stoppen en herhalen wanneer je maar wilt. De LeesMatrix e-learning blijft een maand toegankelijk. Tijdens de e-learning krijg je exact dezelfde presentatie te zien en hoor je hetzelfde als tijdens de live opleiding. Het grote voordeel van het volgen van de LeesMatrix e-learning is, dat je alles rustig twee of drie keer kunt bekijken. Bij een live opleiding, volg je de stof gedurende ’n dag in één keer.

Voordat je start met de e-learning ontvang je een pakket waarin alle materialen zitten behorende bij de opleiding. Bij inschrijven word je gevraagd naar welk adres wij de materialen kunnen opsturen.

Je ontvangt inloggegevens om in jouw persoonlijke omgeving in te loggen in de e-learning. De e-learning zit boordevol informatie, testen, oefeningen, uitleg en voorbeeld filmpjes. Jouw voortgang wordt door ons gevolgd met een Learning Management Systeem (LMS). Daarnaast zijn er diverse vragen ingebouwd, waarin we testen of je de stof goed hebt begrepen. Gedurende de opleiding kun je op ieder moment contact opnemen met de docent om eventuele vragen te stellen naar aanleiding van de opleiding. Zodra je de opleiding voltooid hebt kun je in je eigen online omgeving je certificaat downloaden.

Studiebelasting: 

Het volgen van de e-learning duurt ongeveer 6 uur.
Studiebelasting buiten de opleiding bedraagt 8 uur. Deze bestaat uit de geleerde testen en oefeningen doornemen (3 uur), literatuur doornemen (2 uur), oefentraject doorlopen met een leerling (3 uur). 

Nadat de e-learning gevolgd is kan er ingelogd worden op de facebookgroep voor LeesMatrix Coaches. Daar vindt nazorg plaats met betrekking tot vragen of andere items door middel van collegiale consultatie.

Jaarlijks kun je deelnemen aan een terugkomdag (kosten 99 euro), waarbij er ruimte is voor het bespreken van casussen en om te netwerken met collega’s. Tevens worden nieuwste ins- en outs met betrekking tot de scholing van Breincentrum onder de aandacht gebracht.

Prijs opleiding: 395 euro. 

Volg met STAP-budget subsidie (voor Nederlanders) deze opleiding gratis.

Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden.

Klik hier voor startdata: en kijk in het derde vak: “tijdvakken STAP-budget”.

Betaal met KMO-portefeuille (voor Belgen) totaal maar 276,50 euro, voor kleine ondernemingen (geniet 30% steun).

Accreditaties en erkenning (en):

Geaccrediteerd door de kmo-portefeuille:

Opleidingscentrum Breincentrum® biedt opleidingen aan voor psychomotorisch therapeuten, kinderkinesitherapeuten, ergotherapeuten, kinderpsychotherapeuten, logopedisten en psychologen. Ook voor zorgbegeleiders zijn deze opleidingen heel interessant. De opleidingen staan open voor iedereen die werkzaam is op dit terrein.

Wil jij ook jouw Vlaamse bedrijf laten groeien en naar een hoger niveau brengen? Laat je dan bijscholen bij Breincentrum®.

Wij zijn geaccrediteerd door de kmo-portefeuille, waardoor je als Belgische ondernemer financiële steun kunt krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet kan dat deze opleiding zijn. Wil jij ook de kwaliteit van je bedrijf verbeteren, schrijf je dan in voor de jaaropleiding tot “Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist”.

Indien je een eigen bedrijf hebt in België en met de kmo-portefeuille betaalt, het registratienummer van Opleidingscentrum Breincentrum® is DV.0237638

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is €7.500 euro.

Lees hier hoe de subsidieaanvraag in zijn werk gaat: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Meer informatie vind je op de website van kmo: https://vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Kijk hier in een filmpje hoe het in zijn werk gaat:

WoordBeeldTrainer

Breincentrum biedt CRKBO gecertificeerd beroepsonderwijs

Wat houdt CRKBO-erkenning in?
Breincentrum is gecertificeerd door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Met deze erkenning en opname in het CRKBO is Breincentrum een erkende instelling voor kort beroepsonderwijs.
Het CRKBO heeft de kwaliteit van onze organisatie getoetst. Aan de orde kwamen aspecten als de administratieve organisatie, kwaliteitseisen van opleidingen en trainers, communicatie met opdrachtgevers en klanten, klachtenprocedures et cetera. Met de certificering geeft CRKBO aan dat Breincentrum aan alle gestelde criteria voldoet; klanten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.
De registratie in het CRKBO is het gevolg van een audit die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) is uitgevoerd. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI.
Als gevolg van deze CRKBO registratie zijn alle opleidingen van Breincentrum vrijgesteld van BTW.

Breincentrum is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere trainings- en opleidingsinstituten in Nederland. Zij staan voor kwaliteit en professionaliteit.

Breincentrum® bezit het NRTO-keurmerk.

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Breincentrum® voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.

Inschrijven (data en locatie):

Of Bekijk de data voor de live opleiding